Let´s eTwin in London aneb BETT Show 2012

BETT Show je celosvětový veletrh vzdělávacích technologií, produktů a služeb. Je určen vyučujícím, ředitelům škol, vzdělávacím institucím a zřizovatelům škol ,tedy těm, kteří tyto technologie využívají pro svou práci.  Koná se každý rok v Londýně a letos na veletrhu zažil premiéru eTwinning. Návštěvníci tohoto veletrhu jsou především učitelé a k našemu velkému překvapení většinu netvořili učitelé z Velké Británie, ale ze Švédska, Dánska, Norska, Španělska a dalších zemí.
eTwinning je nejrychleji rostoucí internetová síť pro učitele v Evropě a stává se nedílnou součástí vzdělávání. Dnes je v eTwinningu registrováno více než 150 000 učitelů z 90 000 škol a toto číslo stále roste zejména díky flexibilním a výkonným NSS, které sídlí v každém státě EU a spolupracují pod hlavičkou eTwinning v Bruselu.
eTwinning přináší inovativní a moderní metody do vyučování a naplňuje několik evropských priorit dnešní doby jako je mezinárodní spolupráce učitelů a dětí, multikulturní soužití, výuka cizích jazyků a využití IT technologií ve školách. Proto se eTwinning stal součástí veletrhu jako je  Bett 2012.
eTwinning nabízí možnost online spolupráce učitelům a školám v EU a zároveň je velmi bezpečným prostředím pro práci s dětmi. eTwinning využívá při realizaci projektů velké množství IT nástrojů, které BETT nabízí.  Ukázky těch nejlepších projektů byly na stánku eTwinning k vidění a byly prezentovány samotnými autory z jednotlivých zemí.
Stánek eTwinning se na Bett show 2012 na dva dny proměnil na „partner finding forum“ a účastníci se mohli zaregistrovat a rovnou si najít partnerskou školu. Mohli využít širokou nabídku škol na www.etwinning.com nebo se seznámit osobně se zástupci jednotlivých Národních agentur nebo využít etwinningové ambasadory z celé Evropy, kteří se v Londýně sešli v hojném počtu a vytvořili velmi milé a příjemné pracovní prostředí.  Důkazem jsou desítky kontaktů, které jsme si z Londýna přivezli. Zároveň také mohli sledovat prezentace nejúspěšnějších evropských projektů ( Českou republiku reprezentovalo Gymnázium Hladnov ).

Martina Baseggio