Letní dílna eTwinning – netradiční zakončení prázdnin v Táboře

Aktivita eTwinning, která je součástí programu Erasmus + administrovaného Domem zahraniční spolupráce, slaví v tomto roce desáté výročí svého vzniku. Po celý rok probíhají oslavy v celé Evropě. V České republice slavíme celoroční hrou s deseti úkoly, které každého desátého v měsíci plní téměř tři stovky školních týmů.

Mezi akce  zaměřené na oslavy desátého výročí patřila i již tradiční Letní dílna eTwinning. Po čtyřech ročnících v Trutnově proběhl již čtvrtý ročník v Táboře. Osmdesátka učitelů a učitelek ze všech typů mateřských, základních a středních škol strávila čtyři dny v prostředí krásného města s husitskou tradicí. Stejně jako vloni doplnila české učitele skupina eTwinnerů ze Slovenska.

Cílem Letní dílny je nejen seznámit účastníky s aktivitou eTwinning, ale také prakticky si vyzkoušet práci na mezinárodním vzdělávacím projektu – od začátku až do konce. Pro účastníky nebyla jednoduchá hned úvodní seznamovací aktivita – pomocí indicií určit město, pod jehož hlavičkou budou následující čtyři dny pracovat. Vzniklo tak osm česko – slovenských skupin vedených zkušenými lektory eTwinningu, které hned od prvního okamžiku začaly přemýšlet nad tématem svého projektu. Poté jednotlivé skupiny vyhledávaly partnera pro svůj projekt na portálu eTwinning. Učitelé měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jak náročná je domluva s partnerem na průběhu projektové práce – navíc s využitím ICT.

Další den dílny byl pak už vyhrazen skutečné projektové práci. Jednotlivé týmy za pomoci svých lektorů sbíraly materiály, vymýšlely úkoly pro své projektové partnery, seznamovaly se s novými ICT nástroji. „Už mi z toho jde hlava kolem!“, znělo často chodbami táborské obchodní akademie. Všichni ale statečně překonávali záludnosti vytvářeni. videí, jejich ukládáni do prostředí virtuální třidy TwinSpace, vytváření myšlenkových map, časových os, mluvících avatarů a dalších ICT nástrojů. To vše směřovalo k jednomu cíli – ukázat se v co nejlepším světle při prezentaci projektových výstupů poslední den konání akce. Zvládli to všichni. I ti úplní začátečníci, kteří na začátku přijížděli sice s notebookem v kufru, ale nedůvěrou v očích, dokázali na konci dílny upravit fotku či udělat krátké video.

Letní dilna eTwinning je atypickou vzdělávací akcí pro učitele. Ti se na nějakou chvíli ocitnou v kůži svých žáčků, stejně jako oni zpívají, tančí, vytvářejí živé obrazce, vymýšlejí záludné úkoly pro partnery a s vervou plní ty uložené. Cílem Letní dílny není jen seznámit učitele s aktivitou eTwinning, naučit se projektové práci a seznámit se s ICT nástroji. V neposlední řadě jde také o to, aby učitelé odjížděli z dílny nadšeni a připraveni založit svůj první eTwinningový projekt. A to se na letošní dílně opravdu podařilo. Díky slovenským kolegům bylo několik projektů uzavřeno ještě v Táboře. Nezbývá než popřát všem účastníkům, aby si nadšení z projektové práce přenesli i do svých škol, kde bude přínosné nejen jim, ale hlavně jejich žákům.

Co říci nakonec? Snad nejvýstižnější jsou slova jedné z účastnic: “ Odjíždím odsud jako nový člověk. Doma mi neuvěří, že umím dělat video a používat všechny ty nástroje. Až se sem příští rok vrátím jako pokročilý účastník, budu mít za sebou už svůj první projekt.“ Nezbývá než držet palce. A příští rok zase v Táboře na shledanou!!

Výstupy z letošní Letní dílny eTwinning naleznete na: www.etwinning.cz/ld2015

Letní dílna