Kurzy  ve Future Classroom Lab


Třída budoucnosti (Future Classroom Lab, FCL) je projekt evropského sdružení European Schoolnet, v rámci něhož si mohou učitelé, ředitelé škol,
IT koordinátoři a další zájemci vyzkoušet inovativní pedagogické přístupy využívající informační a komunikační technologie a experimentovat s flexibilním uspořádáním školní třídy. Webové stránky projektu jsou dostupné z adresy http://fcl.eun.org/.

V Bruselu je vytvořena modelová třída disponující moderními technologiemi a umožňující různé uzpůsobení prostoru, čímž se zvyšuje interaktivita a kooperace žáků. Tato třída slouží jako zdroj inspirace a vybízí nejen politiky k zamyšlení, jakou roli mohou hrát informačních technologie ve vzdělávání. Na vybavení Třídy budoucnosti se podílelo více než 20 převážně nadnárodních společností působících v oblasti IT.
Díky tomu jsou na jednom místě dostupné nejmodernější technologie.

V rámci Třídy budoucnosti jsou pořádány workshopy a podobné aktivity dalších projektů, které European Schoolnet administruje – např. iTEC, Creative Classrooms Lab či Living Schools Lab. Evropské sdružení European Schoolnet je síť zahrnující ministerstva školství či jimi nominované národní agentury. V České republice se lze pro další informace obrátit na Dům zahraniční spolupráce.

Cíle projektu

  • Inspirovat k zamyšlení, jak mohou moderní technologie podpořit reformu školního vzdělávání na národní i evropské úrovni.
  • Pořádat workshopy, semináře a kurzy, v rámci kterých bude názorně demonstrováno, jak lze efektivně využít stávající i nové technologie
    ve výuce.
  • Podporovat masové rozšíření informačních a komunikačních technologií do škol.