Kontaktní seminář eTwinning online

Kontaktní seminář eTwinning je vždy nejlepší možností, jak se osobně setkat a navázat spolupráci s novými eTwinningovými učiteli. Bohužel s ohledem na aktuální situaci v Evropě v tuto chvíli není možné pořádat kontaktní semináře prezenčně. Velmi operativně se s tím vypořádali francouzští kolegové, kteří místo plánovaného semináře v Lyonu uspořádali seminář online formou z pohodlí domova. Seminář je veden ve francouzštině. Učitelé francouzštiny z několika zemí Evropy mají tak mimo jiné i skvělou možnost v tomto jazyce komunikovat a prohloubit si tedy své znalosti tohoto jazyka. 

Kurzu, který organizuje francouzské Národní podpůrné středisko, se účastním spolu s 283 dalšími učiteli. Pochází většinou z Francie a jejich departamentů, jako např. ostrov Réunion. V semináři jsou zaregistrováni učitelé z Německa, Polska, Rakouska, Slovinska… a také čtyři učitelé z České republiky. Učitelé pochází ze všech stupňů a typů základního i středního vzdělávání. Na začátku semináře nebyli mnozí z nich ještě zregistrování do platformy eTwinning nebo zaregistrováni čerstvě jako úplní začátečníci. To ale vůbec nevadí. Registrace a práce v eTwinning live je součástí tohoto semináře. 

Kurz začal 19. března a potrvá do 22.dubna. Stěžejní je účast na osmi webinářích konaných vždy jednou týdně a plnění úkolů zadaných prostřednictvím platformy Magistere. Na webinářích je prezentována myšlenka platformy eTwinning, příklady ukázkových projektů na všech stupních vzdělávání, plánování a hledání nových projektových partnerů, školení k nástrojům Twinspace i dalším. Důraz je kladen na komunikaci. Během webináře je dán velký prostor pro dotazy účastníků v chatu, komunikace probíhá pomocí fóra v Magisteru. Prostřednictvím platformy Magistere byli všichni účastníci představeni. Můžeme tak během semináře kohokoliv oslovit. Podporou je i přidělený tutor, který s námi komunikuje pomocí emailové adresy.  

První tři moduly byly koncipovány jako seznámení pro začátečníky s příklady projektů, seznámení s prostředím Twinspace. Od čtvrtého modulu budou moci účastníci začít skutečný projekt s dětmi a vstoupit do připravené eTwinningové skupiny, ve které už jsme začali pracovat na svém skutečném projektu. Děkuji za tuto skvělou zkušenost. 

Autor článku: Ivona Ožanová, učitelka na 1. stupni ZŠ Havířov a ambasadorka eTwinning