Kontaktní seminář eTwinning online – Podunajský region

Čeští eTwinneři mají možnost se zúčastnit on-line kontaktního semináře pro učitele žáků 11–19 let, který organizuje rakouské národní podpůrné středisko. Seminář se koná 4. června 2020 od 15:00 do 18:00 hodin a celkem je do něj zapojeno 10 zemí Podunajského regionu a zemí přilehlých. Akce je vhodná pro učitele všech předmětů. Komunikační řečí bude angličtina.

Předběžný program:

  • 15:00 Official opening and overview

Ursula Panuschka, OeAD-GmbH/ Austrian National Agency for Erasmus+ Education

  • 15:15 The EU-Strategy for the Danube Region and cooperation in education and training

Jürgen Schick, Austrian Ministry of Education, Science and Research / Priority Area Coordinator of PA9 ‘Investing in People and Skills’

  • 15:30 Working in a TwinSpace – Tips for eTwinning projects
    Austrian eTwinning National Support Service
  • 16:00 Short break
  • 16:10 Presentations of project ideas and discussion
  • 17:15 Next steps – joining a project, registering your project, planning first project activities
  • 18:00 Closing

Pokud máte zájem se tohoto on-line semináře zúčastnit, registrujte se prosím nejpozději do čtvrtka 14. května 2020 na odkaze https://www.etwinning.cz/mezinarodni-seminare/. V registračním formuláři najdete tuto akci na posledním řádku.

Počet míst na tomto on-line semináři je omezen, vybrané účastníky budeme kontaktovat s podrobnějšími informacemi. Účast na semináři je zdarma.