Kontaktní seminář Erasmus+ a eTwinning

Ve dnech 30. 8. až 2. 9. 2017 se v krásném prostředí zámku Štiřín konal mezinárodní kontaktní seminář programů eTwinning a Erasmus+. Účastníky byli tentokrát učitelé a učitelky žáků ve věků 3 až 11 let z různých evropských států.

V průběhu konání semináře se účastníci seznámili s tím, jak oba programy fungují, zdokonalili se v  práci s prostředím eTwinning Live a Twinspace a seznámili se s nástroji, které při práci na projektu mohou využít. Páteční večer byl zakončen prohlídkou Prahy a večeří na lodi.

Nedílnou součástí těchto seminářů bývá hledání partnerů a plánování budoucích projektů ať už těch eTwinningový nebo projektů Erasmus+. A nejinak tomu bylo i zde. Všichni pracovali s velkou chutí a nadšením. Závěrečné prezentace ukázaly, že díky semináři vznikla opravdu zajímavá partnerství se zajímavými projekty.

Více fotografií zde.