Konference pro ředitele MŠ, ZŠ, SŠ k 30. výročí programu Erasmus_ REGISTRACE UZAVŘENA

Děkujeme za Váš zájem o naši akci. V tuto chvíli byla naplněna kapacita konference a registrace byla uzavřena. Těšíme se na Vás na některé z dalších našich akcí.

 

Dům zahraniční spolupráce/Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR si dovoluje pozvat ředitele MŠ, ZŠ, SŠ na slavnostní konferenci k 30. výročí programu Erasmus, které proběhne 21. – 22. září 2017 na zámku Štiřín. Cílem setkání je představit nejlepší výstupy Programu celoživotního učení (Comenius) v ČR, ukázat návaznost v novém programu Erasmus+, seznámit ředitele škol s možnostmi aktivity eTwinning (partnerství škol on-line) a motivovat školy k využívání mezinárodních aktivit administrovaných DZS pro internacionalizaci škol.

Konference je  zdarma, náklady (konferenční poplatek, ubytování, strava) jsou hrazeny z prostředků eTwinning NSS. Podrobný program bude účastníkům zaslán s potvrzením o účasti na konferenci. Registrovat na akci se můžete zde.

Rámcový program konference:

21.9. 2017
14:00 zahájení konference
14:30 – 18:00 úvodní plenární zasedání (reminiscence Programu celoživotního učení a programu Erasmus+, příklady dobré praxe
19:00 slavnostní večeře k 30. výročí programu, networking
22. 9. 2017
9:00 – 12:00 workshopy – možnosti využití programu Erasmus+ ve školách (Erasmus+Klíčová akce 1 a 2, eTwinning)
12:00 – 12:30 závěr konference
12:30 oběd, odjezd účastníků