Kde začít s eTwinningem? 

Střední školy, vzdělávající budoucí pedagogy jsou ideálním místem pro začátek realizace mezinárodní spolupráce ve vzdělávání. Své o tom ví i studenti a studentky třetího ročníku Střední pedagogické školy Futurum, kteří se společně se svými pedagogy zúčastnili informativního semináře k realizaci mezinárodních online projektů programu eTwinning

Vzhledem k tomu, že zúčastnění studenti slyšeli o eTwinningu poprvé a neměli s ním žádnou zkušenost, uspořádání semináře přišlo ve správnou chvíli. Vedení semináře se zhostily zkušené ambasadorky Kateřina Navarová a Radka Bradáčová, které mají s eTwinningem dlouholeté zkušenosti a svými poznatky z pedagogické činnosti rády motivují příkladem dobré praxe budoucí učitele.  

Úvodem teoretické části semináře nastínily ambasadorky základní informace o eTwinningu a o metodice projektů. Studenti a studentky se dozvěděli, že podstatou eTwinningu je nejenom vzájemná spolupráce evropských škol, ale také komunita učitelů, pro které je eTwinning jednou z dalších možností profesního rozvoje. Dále pak napomáhá, jak u dětí, tak i u učitelů rozvíjet digitální gramotnost a zaměřuje se na její uplatnění v praxi. Celkové cíle a metody v projektu jsou plánovány a zvoleny s ohledem na potřeby dětí, které se do projektu zapojí. Realizace a sdílení projektu probíhá v bezpečném prostředí platformy ESEP, kde jsou školy a učitelé registrováni a který jim poskytuje prostor pro spolupráci. 

Kladným přínosem informačního semináře byly i ambasadorkami prezentované ukázky z jejich realizovaných projektů v mateřských školách. Studenti tak měli možnost vidět dílčí aktivity z projektů formou fotek či videí. Seznámili se rovněž i s možnými tématy projektů a jejich variabilitou. V závěru semináře proběhla diskuze, která byla pro všechny zúčastněné přínosná a budoucí učitele o to více namotivovala k realizaci vlastních projektů.   

Chtěli byste také začít realizovat projekty v mezinárodním měřítku a navázat tak spolupráci s ostatními školami, působící v zahraniční či v České republice. Zapojením do programu eTwinning máte skvělou možnost se podílet na realizaci mezinárodních projektů.  

Na stránkách eTwinning.cz se můžete inspirovat příklady již zrealizovaných projektů. A pokud si lámete hlavu, jak s takovým projektem vůbec začít, rádi vám pomůžeme 
a uspořádáme na vaší škole informační seminář, kde se dozvíte vše potřebné k uskutečnění prvního kroku k zapojení se k eTwinningu. Seminářem vás provedou zkušení ambasadoři eTwinningu, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti a v případě jakýchkoliv dotazů vám budou k dispozici. Celé školení je poskytováno zdarma – náklady nese Národní podpůrné středisko pro eTwinning (DZS).