ITEC na ZŠ Hanspaulka v Praze 6

V červnu letošního roku jsme měli na naší škole (Základní škola Hanspaulka, Praha 6; http://www.zshanspaulka.cz) příležitost vyzkoušet si s žáky praktické využití metodiky vytvořené v rámci mezinárodního projektu iTEC. Do výuky realizované tímto způsobem se zapojilo celkem 26 žáků, kteří ve dvou oddělených pracovních skupinách absolvovali ucelený blok šesti vyučovacích hodin sestavený z rozličných aktivit vycházejících z návrhů pro tvorbu výukových scénářů projektu iTEC.

Výukový blok byl primárně zaměřen do oblasti využití ICT – hlavním cílem bylo úspěšně zvládnout a dostatečně procvičit tvorbu a následnou verbální prezentaci elektronických prezentací. Od počátku však byl značně přítomen i multidisciplinární přesah, neboť současně – vzhledem k námětům jednotlivých zpracovávaných prezentací – byl značný prostor věnován i tématům z historie, estetiky, přírodopisu atd. S ohledem na časovou (jednalo se o ucelený blok sestávající z 6 vyučovacích hodin, který byl realizován ve 2 po sobě následujících dnech), prostorovou (výuka se postupně konala na několika místech ve škole – ve standardní třídě, v počítačové učebně, knihovně i v terénu mimo školu) a technickou (byly využívány počítače, netbooky, interaktivní tabule – IWB, audio-video a foto technika atd.) náročnost se věnovali skupině žáků 2 učitelé – kromě učitele zapojeného do projektu iTEC s odbornou orientací na ICT též kolegyně s odborností historie, estetika a přírodní vědy.

Z nástrojů ICT byl využit výše zmíněný hardware, ze sféry SW a síťových aplikací nejvíce žáci používali sady kancelářských programů Office (MS Office 2007 a Open Office 3), dále pak program pro IWB  SMART Notebook a on-line prostředí Google Apps (škola disponuje přístupem k lokalizované verzi). K rozřazení (rozlosování) do pracovních miniskupinek bylo využito nástroje TEAM-UP.

Z detailního scénáře celého výukového bloku, který je k dispozici na internetu prostřednictvím níže uvedeného odkazu, je zřejmé, že elektronická prezentace vytvořená žáky, byla jen jedním z výstupů uskutečněné výuky. Významnější jednoznačně byla vlastní verbální prezentace výsledků práce žáky a následná diskuse, která oba úspěšně realizované a žáky velmi kladně přijaté bloky uzavřela. K níže odkazovaným náhledům prezentací proto, prosím, přistupujte pouze jako k ilustrativním příkladům jedno z typů výstupů projektu na naší škole.

scénář výukového bloku:

https://docs.google.com/open?id=0B77YEWvtcjeVZm9BYlVqNjdPeVU

složka s prezentacemi a scénářem:

https://docs.google.com/folder/d/0B77YEWvtcjeVS3lnTUh0YXl6Njg/edit