Soutěž u příležitosti týdne „Get online 2014“

Get Online Week 2014 je kampaň evropských telecenter na podporu zaměstnanosti s využitím počítačových a online (ICT) dovedností. Komunitní kampaň bude probíhat po celé Evropě, v 30 evropských zemích, a zaměří se na testování digitálních dovedností a diskuze o jejich využití při hledání pracovních míst a zlepšování pracovních pozicí – v telecentrech, knihovnách, nevládních organizacích a vzdělávacích centrech.

Kampaň odstartovala 1. března 2014 a vyvrcholí v týdnu od 24.- 30.3.2014, navazuje na předchozí ročníky. Letos je hlavní důraz bude kladen na problematiku zaměstnanosti a digitálních pracovních míst, v souladu s evropskou politikou a úsilím o dosažení vyšší míry zaměstnanosti a zlepšení situace na poli poptávky a nabídky v oblasti e-dovedností (eSkills).

V rámci kampaně vyhlašuje Národní centrum bezpečnějšího internetu pro školy, veřejné knihovny, ICM, DDM a jiné organizace pracující s mládeží soutěž o multimediální tablet. Podmínky soutěže:

  1. Uspořádat besedu, ve které si účastníci ověří úroveň svých znalostí v jednoduchém online testu Skillage,
  2. V rámci besedy zodpovědět dvě otázky:

a)        Jaké digitální dovednosti skutečně pomáhají při hledání zaměstnání, uplatnění v práci a v profesionálním růstu;

b)       Jaké digitální nástroje/webové stránky/online aplikace skutečně pomáhají při hledání práce a v zaměstnání

  1. Zodpovězené otázky spolu s fotografií provedené besedy, kde bude vidět logo Get Online Week (ke stažení na webu www.getonline.cz) zaslat Národnímu centru bezpečnějšího internetu na adresu info@saferinternet.cz.

Hlavní cenou soutěže je multimediální tablet, odměnou zúčastněným jsou další hodnotné ceny.

Informace o soutěži najdete na webových stránkách kampaně Getonline.cz