Týden webinářů – Follow-up week 2022

Milí eTwinneři,

mnozí z vás se v prosinci zúčastnili již tradiční konference SchooLink, tentokrát na téma „Mezinárodní vzdělávání – cesta ke kompetencím pro život“. Na základě velice pozitivních ohlasů jsme se rozhodli uspořádat Follow-up week, kdy od 7.2. do 10.2. většinu workshopů zopakujeme v online podobě.

eTwinning do každé školky!

Pondělí, 7.2.2022, 11:00-12:00

Na webináři se dozvíte základní informace o on-line projektech mezinárodní spolupráce ideálních pro každou školku. Ambasadorky Radka Bradáčová (zástupkyně ředitelky Mateřské školy V Lukách v Rakovníku) a Kateřina Navarová (ředitelka Mateřské školy Kytlická v Praze) vám na webináři vysvětlí, co je eTwinning, jak se do něj zapojit, a představí vám také praktické ukázky realizovaných projektů. Rády se s vámi podělí o své zkušenosti získané při mezinárodní spolupráci svých školek. Přijďte se inspirovat!

Debatováním k rozvoji kritického myšlení a rétoriky

Pondělí, 7.2.2022, 17:00-18:00

Debatování rozvíjí občanské kompetence, kritické myšlení a řečnické dovednosti účastníků. Učí žáky aktivně se zapojit do veřejné i profesní diskuse. Během workshopu zjistíte, jaké druhy debatování existují a jaká pravidla je potřeba dodržet při jejich přípravě. Seznámíte se s příklady mezinárodní debaty a jejími výstupy v projektu Erasmus+/eTwinning. V praktických aktivitách si na vlastní kůži vyzkoušíte roli debatéra. Webinář povede Alena Jandlová, ambasadorka eTwinningu a učitelka na Obchodní akademii a VOŠE v Táboře.

Video bez hudby je jako eTwinningový projekt bez partnera

Úterý, 8.2.2022, 10:00-11:00      

V mezinárodních projektech, a zejména v těch eTwinningových, často tvoříme žákovská videa. V současné době již existuje mnoho možností, kde pro ně získat ten správný hudební podklad. Během workshopu si ukážeme některé z nich a povíme si také, jak získaný hudební podklad sestříhat, zpomalit, zrychlit a mnoho dalšího. Představíme si také možnost tvorby podcastu a storytellingu. To vše ve volně dostupném a jednoduchém programu. Webinář povede Miloslav Khas, učitel na ZŠ Staňkov.

Udržitelnost jako výzva pro školní a mezinárodní projekty

Úterý, 8.2.2022, 17:00-18:00

Během webináře vás provedeme 17 cíli udržitelného rozvoje a seznámíme vás s podstatou cirkulární ekonomiky. Zjistíte, jak je můžete využít ve školních i mezinárodních projektech, a které on-line nástroje vám v tom mohou pomoci. Seznámíte se s příklady dobré praxe z on-line spolupráce žáků v platformě eTwinning a programu Erasmus+. Vzájemně budete moci sdílet vaše tipy do výuky a vyzkoušíte si jednoduché aplikace vhodné pro zpracování tématu udržitelnosti, jako je komiks nebo infografika. Webinář povedou ambasadorky eTwinningu Alena Jandlová (učitelka na Obchodní akademii a VOŠE v Táboře) a Jana Losíková (učitelka na ZŠ Hlučín, Opava).

Cizí jazyky napříč předměty neboli CLIL

Středa, 9.2.2022, 10:00-11:00

V rámci webináře si nejprve vyzkoušíme několik aktivit CLIL z perspektivy žáků. Poté budeme náš zážitek reflektovat a diskutovat o použitých metodách včetně jazykového scaffoldingu. Aktivity budou pokrývat různé předměty i ročníky základní školy tak, aby si na své přišlo co nejvíce účastníků. CLIL bývá spojován především s cizími jazyky, ale výukové metody a strategie, na kterých je založen, mohou být inspirativní i pro výuku jakéhokoli jiného předmětu. Webinář povede Petra Vallin, lektorka metody CLIL a učitelka na PedF UK.

Čtenářské kompetence v mezinárodním vzdělávání

Středa, 9.2.2022, 16:00-17:00

Čtenářská gramotnost, podpora autorského psaní žáků, výchova ke čtenářství, realizace čtenářských dílen, zapojení digitálních nástrojů ve výuce mateřského i cizího jazyka a jejich propojení s eTwinningem. O tom všem budeme na workshopu diskutovat. Také si ukážeme a vyzkoušíme, jak lze atraktivně, zábavně a smysluplně plnit výstupy RVP i ŠVP a zároveň posilovat čtenářské kompetence žáků v mezinárodním vzdělávání. Webinář povede ambasador eTwinningu a ředitel ZŠ Václava Havla v Poděbradech Vlastimil Špinka.

Rozvoj cizojazyčných kompetencí skrze eTwinning

Čtvrtek, 10.2.2022, 14:00-15:00

Mezinárodní spolupráce není vždy jen o výjezdech žáků do zahraničí, někdy chceme jen doplnit výuku o nové zajímavé aktivity. Možná chceme také využít dovedností, které jsme získali během distanční výuky, a vyzkoušet si komunikaci v cizím jazyce přímo s žáky v zahraniční partnerské škole. Pro tuto situaci je ideální volbou eTwinning. Během workshopu si představíme aktivity, které podporují komunikaci a spolupráci a rozvíjejí cizojazyčné kompetence. Inspirujte se nápady pro přípravu výuky, která bude žáky bavit a vás vyvede ze zajeté rutiny. S pomocí eTwinningu propojíte inovativní výuku s naplňováním tematických plánů. Webinář povedou ambasadorky eTwinningu Martina Baseggio (zástupkyně ředitele na Gymnáziu Hladnov a Jazykové škole s právem SJZ Ostrava) a Zita Havranová (učitelka na Střední škole technické v Přerově).

Digitální minimalismus nejen pro rok 2022

Čtvrtek, 10.2.2022, 16:00-17:00                

V úvodu si řekneme, co je a co není digitální minimalismus a proč má smysl stát se digitálním minimalistou. Následně si představíme základní principy digitálního minimalismu a z nich vytvoříme digitálně minimalistický plán pro rok 2022, podle kterého se budeme snažit jednotlivé principy realizovat. V závěru si vzájemně nasdílíme naše plány i dosavadní zkušenosti s digitálním minimalismem. Webinář povede Jaroslav Mašek, učitel na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.

Přihlašování na webináře probíhá zde.

Z webinářů nebude pořizován videozáznam.

Záznam z konference, a to včetně přednášek Dany Pražákové z České školní inspekce a Kornélie Lohyňové, externí lektorky European Schoolnet a učitelky na Hotelové akademii v Bratislavě, naleznete na stránkách konference.

Využijte této jedinečné příležitosti dozvědět se praktické tipy, jak do výuky začlenit udržitelnost, digitální minimalismus či debatování.

Těšíme se na vás!