ZŠ – Flat Stanley around Europe

Projekt Flat Stanley around Europe, na kterém pracovalo devět partnerských škol v průběhu celého školního roku, byl inspirován knihou Jeffa Browna Flat Stanley. Kniha popisuje příběh chlapce, na kterého spadla polička. Následkem události je Stanley placatý a může cestovat po světě v obálce. Vlastnoručně vyrobené postavičky Stanleyho postupně navštěvovaly partnerské školy, díky tomu měli žáci možnost poznat nová místa, komunikovat v cizím jazyce a seznámit se s různými on-line nástroji. Projekt žáky zaujal natolik, že se mu věnovaly i ve svém volném čase.

Autor projektu: Michal Přibyl, Základní škola TGM Borohrádek

Věk zapojených žáků: 10-11

Partneři: Česká republika, Řecko, Španělsko, Francie, Slovinsko, Rumunsko, Norsko, Itálie a Portugalsko

Jazyk projektu: Angličtina

Cíle projektu: Integrovat projekt do vzdělávacích plánů v předmětech anglický jazyk, informatika a výtvarná výchova, využít mezipředmětové vazby. Osvojit si novou slovní zásobu, procvičit gramatiku a vyzkoušet konverzaci se zahraničními spolužáky prostřednictvím chatu, videokonference. Naučit se pomocí praktických úloh základní počítačové dovednosti (připojit externí zařízení, kopírovat soubory, upravit obrázky, používat video a audio záznamy, vyhledávat na internetu).

Postup práce: Žáci se nejprve seznámili s příběhem o „placatém“ Standovi, vytvořili si vlastní papírové „Stenlíky“ a natočili úvodní videopozdrav pro děti ze zahraničí. Postavička z každé země se pak spolu s cestovním deníkem a dalšími materiály vydávala na cesty do partnerských škol. Místní žáci papírovým hostům ukazovali školu a různé zajímavosti, přičemž pořizovali fotografie a vyplňovali cestovní deník.

Spolupráce / inspirace: V rámci projektu byly užívány rozmanité metody a formy práce. Řada projektových aktivit vycházela z principu kooperativního učení, kdy žáci v menších skupinkách společně vytvářeli různé výstupy, jako jsou videa o škole, audio a video nahrávky na téma Stanley na módní přehlídce nebo například papírový dům pro Stanleyho. Díky týmové spolupráci se žáci učili nést odpovědnost, dělit si úkoly, komunikovat, řešit problémy, představit výsledky své práce ostatním či podílet se na hodnocení sebe i druhých. Snahou bylo zadávat úkoly tak, aby žáci mohli co nejvíce uplatnit vlastní tvořivost. Inovativním prvkem bylo využívání moderních technologií ve výuce, což výrazně přispělo ke zvýšené motivaci žáků. Děti na projektu se zájmem pracovaly i mimo rámec výuky, ve volném čase fotografovaly pomocí mobilních telefonů a tabletů papírové postavičky ze zahraničí na různých místech, kopírovaly fotografie do počítače a dále je upravovaly. Velký význam také přikládáme on-line komunikaci s dětmi ze zahraničí, neboť žáci takto mohli uplatnit osvojované jazykové znalosti a dovednosti v praxi a poznali význam učení se cizím jazykům.

Předměty: Anglický jazyk, výtvarná výchova a ICT

Využití ICT nástrojů: Audio a video nahrávky, úprava obrázků, prezentace, videa, audio záznamy, práce se složkami a soubory, Powtoon

Výstupy projektu:

http://mpzsboro.webnode.cz/projekty-etwinning/flat-stanley-/

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97306

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/214411000160628/

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/vase-zpravy/278162-placaty-standa-cestuje-po-evrope/

http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/placaty-standa-cestuje-dokola-evropou.html

Úspěchy projektu: Národní cena eTwinning 2014