Evropský den jazyků – 26. září

Název projektu : Spolu v jedné škole

Charakteristika projektu: Projekt je určen žákům základní či střední školy (dle úrovně cizího jazyka). Jeho obsahem je bližší seznámení se s žáky jiné národnosti v návaznosti na Evropský den jazyků.

Zapojené předměty : mateřský a cizí jazyk,  dramatická výchova, výtvarná výchova.

Cíle: poznej spolužáky jiné národnosti – seznámení se se základy cizího jazyka, kulturou jiných evropských zemí.

Nástroje ICT: video nebo audio nahrávka, www.superlame.com (úprava fotografie – komiksová bublina), www.pixton.com (tvorba komiksu).

Postup: 

  1. Seznamovací aktivita – najdi ve třídě či škole spolužáky jiné národnosti a snaž se je blíže poznat – krátká prezentace země (vlajka, hlavní město, poloha země na mapě, jakým jazykem se tam mluví)
  2. Připravte  jednoduchý rozhovor (seznámení se) ve svém jazyce, požádej spolužáka o vytvoření podobného rozhovoru v jeho jazyce – žáci dle věku vymyslí jednoduchý rozhovor a společně se spolužáky jiné národnosti rozhovory připraví (mohou použít slovník
  3. y, internet…) Příklad rozhovoru : “Ahoj, jak se jmenuješ? Odkud jsi? Kolik je ti let ?…”
  4. Rozhovor se společně naučte, nahrajte, nebo jinak zpracujte a sdílejte s partnery v projektu. Žáci opět podle věku či zkušeností mohou rozhovory zpracovat rozličnými způsoby. Starší žáci mohou natočit a upravit video, vytvořit komiksový příběh…Mladší mohou nakreslit obrázky …
  5. Partneři v různých školách mohou hledat žáky stejných národností – poslechnou si a zkusí přečíst jiné rozhovory – pohovoří a shodách a rozdílech různých jazyků.

Výstupy: Krátký film s rozhovory sehranými žáky různých národností. Možno doprovodit prezentací daných zemí (národů) nebo komiksy z obrázků, prezentací z fotografií s bublinami apod.

Autor: Mgr. Eva Münchová