Evropské ceny eTwinning 2018!!

Velkého úspěchu dosáhly české školy zapojené do aktivity eTwinning. Blahopřejeme Mgr. Václavu Fišerovi  a Mgr. Janě Fišerové ze ZŠ Komenského Trutnov a Mgr. Lubomíru Dohnalovi z Gymnázia Kroměříž a také žákům obou škol k zisku Evropské ceny  eTwinning 2018!!

Bezpečně používat digitální technologie v běžném životě, programovat nebo dobře poznat krásy národních parků v Evropě a následně vytvořit fiktivní evropský národní park. To vše se naučili žáci dvou českých škol, kteří spolupracovali s evropskými spolužáky na mezinárodních projektech eTwinning.  Jejich projekty vyhodnotila mezinárodní porota jako nejlepší ve své kategorii a oba dva projekty budou oceněny Evropskou cenou eTwinning 2018.

Projekt ICT WORLD 2017 realizovali žáci a učitelé ZŠ Komenského Trutnov ve spolupráci se školami z Německa, Francie, Lotyšska, Španělska a Finska. Na projektu pracovali žáci od šestého po devátý ročník v mezinárodních týmech. Základem celého projektu bylo společné učení a společná práce na konkrétních výstupech. V projektu bylo využito velké množství různorodých pedagogických metod od jednoduché frontální výuky při vysvětlování základních principů programování, pak práce samostatná při tvorbě konkrétních programů a animací v nástroji Scratch, následovala práce ve skupinkách nad přípravou hry a dále  mezinárodní spolupráce při tvorbě finálních podob her. Vše se odehrávalo v týmech, které měly přidělené úkoly, na kterých pracovaly podle vlastního uvážení. Svou práci žáci konzultovali s vyučujícími a se členy ostatních týmů. Učitelé zde vystupovali především jako „zapisovači“, nikoli jako mentoři či realizátoři projektu. Projekt získal Evropskou cenu v kategorii žáků 12–15 let.

Projekt NATIONAL PARKS – INTERNATIONAL TREASURE, realizovaný učiteli a žáky Gymnázia Kroměříž, získal nejvyšší ocenění v kategorii žáků 16–19 let. Jeho tématem jsou národní parky, ochrana přírody a její uchování. Žáci polské, české, slovenské, albánské a dvou španělských škol se po úvodní fázi představení sebe, škol, měst a národních parků postupně stali experty na dané téma. Nejprve studovali národní parky z různých úhlů pohledu a pak se pokusili vytvořit imaginární „Treasure National Park” s jeho faunou, florou a dalšími aspekty. Žáci si v projektu vyzkoušeli širokou škálu aktivit od počáteční samostatné práce na profilech a ve fórech, přes práci ve větších týmech se spolužáky (prezentace měst, škol, národních parků), práci ve skupinkách „expertů” (prezentace vzácných druhů, hry, kvízy) až po práci v mezinárodních skupinkách (tvorba rádiových reklam, e-knihy, infografiky). Účastníci se naučili shromažďovat a organizovat informace a tvořit projektové výstupy v mnoha online nástrojích. Žáci i učitelé v rámci realizace projektu úspěšně překonali také mnoho výzev jako např. specifičnost slovní zásoby v anglickém jazyce či velký objem komunikace na několika úrovních.

Podrobné výsledky hodnocení Evropských cen eTwinning 2018: https://www.etwinning.net/cz/pub/highlights/european-prizes-winners-2018.htm

Výhercům gratulujeme!