Evropská konference SCIENTIX

Ve dnech 24. – 26. října 2014 se v Bruselu uskuteční 2. evropská konference SCIENTIX. Registrujte se včas!

Na této konferenci se očekává účast asi 550 osob z řad učitelů, vědeckých pracovníků, projektových manažerů i zástupců státní správy z oblasti školství. Bude to tedy jedna z největších evropských akcí tematicky zaměřená na výuku matematiky, přírodních a technických předmětů.

Registrace bude spuštěna 7. července, účast na konferenci (včetně ubytování) je zdarma. Účastníci navíc mohou žádat o uhrazení cestovních nákladů – aplikace pro přidělení grantu je již spuštěna!

Bližší informace naleznete na webové stránce http://www.scientix.eu/web/guest/conference.