Evropská jazyková cena Label – výzva 2013 – prodloužena

Realizujete zajímavý jazykový projekt? Jste osobnost s inovativním přístupem k jazykovému vzdělávání?  Přihlaste se do Evropské jazykové ceny Label 2013!

 

Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy vyhlásila další ročník Evropské jazykové ceny Label. Toto ocenění má za cíl podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.

Letošními prioritami jsou:

  • Problematika vícejazyčných tříd
  • Využití moderních technologií v jazykovém vzdělávání
  • Jazyková výuka v předškolním a raném školním věku (3-9)
  • Jazykové vzdělávání znevýhodněných skupin
  • Inovativní přístup ve výuce 2. cizího jazyka

Neváhejte do Evropské jazykové ceny přihlásit svůj eTwinningový projekt.

Zástupci oceněných institucí a pedagogové převezmou ocenění na podzimní konferenci Kreativně k jazykové výuce. Termín pro zaslání přihlášek je 22. dubna 2013. Více informací na stránkách www.naep.cz/label.