Evropská cena eTwinning pro základní školu v Kroměříži

Velkého úspěchu dosáhla letos ZŠ Kroměříž, Komenského nám. 440 a tamější koordinátorka Renata Večerková. Za projekt Wonderland realizovaný spolu s jednou italskou a dvěma bulharskými školami jí byla udělena prestižní Evropská cena eTwinning za vítezství v kategorii pro žáky ve věku od 7 do 11 let.

Wonderland je místo, jež je domovem záhadných bytostí s nejrůznějšími super schopnostmi. Je to také název projektu, do kterého se zapojili žáci 2. ročníku a spolu s dětmi z Bulharska a Itálie postupně otevřeli osm dvířek a nahlédli do Wonderlandu. Za každými dvířky na ně čekal úkol, který měli splnit. Na cestě Wonderlendem se seznámili jak s hrdiny z pohádek, tak i s moderními superhrdiny. Cílem projektu bylo rozvíjet jazykové dovednosti v anglickém i mateřském jazyce prostřednictvím literatury, výtvarného umění a informačních technologií.

Projekt byl pro žáky přínosný, obohacující a zábavný. Zvýšil jejich motivaci k učení se cizímu jazyku, rozvinul jejich jazykové dovednosti, čtenářskou gramotnost, komunikační, sociální i ICT dovednosti, rozvíjel klíčové kompetence. Žáci se rádi zapojovali do projektových aktivit, skvěle spolupracovali, byli tvořiví a zlepšovala se i jejich samostatnost. Užívali si společná setkání s partnery formou chatu a videokonferencí. Projekt přinesl výstupy ve formě komiksových příběhů, e-knih, plakátů, 3D galerií a přispěl k budování dobrého jména školy. Velkou podporou bylo vedení školy. Pro Renatu Večerkovou osobně byla spolupráce na projektu prostředkem dalšího profesního rozvoje a inspirací pro další práci. Největším přínosem pro žáky bylo, že v běžné výuce rozvíjeli dovedností pro 21. století, které budou potřebovat ve svém budoucím životě.

Každoročně jsou udělovány hlavní ceny ve 4 věkových kategoriích a 7 speciálních cen. Zde si můžete prohlédnout přehled všech projektů oceněných Evropskými cenami eTwinning 2019:

Hlavní kategorie:

0-6 let
vítěz
Busy Bugs in my Bag Španělsko, Polsko, Arménie
0-6 let
2.místo
Small Scientists Across Europe Francie, Rumunsko, Turecko, Portugalsko, Litva
7-11 let
vítěz
Wonderland Česká republika, Itálie, Bulharsko
7-11 let
2.místo
Ciudadan@Digital5.0 Turecko, Španělsko, Itálie, Francie
12-15 let
vítěz
EU’ve got mail Německo, Itálie, Řecko
12-15 let
2.místo
I’m in LOVE with the GREEN EARTH Chorvatsko, Itálie, Rumunsko, Tunisko
16-19 let
vítěz
Robo-code Řecko, Polsko
16-19 let
2.místo
LA OTRA CARA DEL ARTE. Lucas y sombras en el Siglo de oro Španělsko, Itálie

Speciální kategorie:

Francouzský jazyk Le fil de l’Esprit Francie, itálie
Španělský jazyk SAYWOW (Sailing Across the Youthful World of Words Francie, Itálie, Španělsko
Občanství SNOPP Německo, Polsko, Velká Británie, Francie
Středomoří DIOSAS Y DIOSES Y VICEVERSA Španělsko, Itálie
Marie Skłodowska Curie Fun with physics and technology Itálie, Polsko
Anglický jazyk Together for a better tomorrow Itálie, Francie
Peyo Yavorov Twinfeuill’ton : amours et préjugés de jadis à nos jours Rumunsko, Řecko, Španělsko, Itálie, Belgie, Tunisko