Evropská cena eTwinning míří do ZŠ Komenského v Trutnově

Ve středu 11. 4. 2018 proběhlo slavnostní předávání Evropské ceny eTwinning učitelům a žákům ZŠ Komenského v Trutnově za realizaci projektu ICT World 2017. Slavnostní ceremonie se účastnil zástupce Centrálního podpůrného střediska pro eTwinning, pan Bart Verswijvel, zástupci Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR, paní Pavla Šabatková a Aneta Psotová, a nechyběli také ředitel školy, pan Petr Horčička, a místostarostka města Trutnov, paní Hana Horynová.

Projekt ICT World 2017, zaměřený na rozvoj ICT a jazykových kompetencí u žáků, byl vybrán jako vítěz věkové kategorie 12-15 let. Jedná se o „kombinovaný“ projekt, který je realizován prostřednictvím platformy eTwinning a zároveň jako projekt partnerství pouze mezi školami v rámci tzv. Klíčové akce 2 programu Erasmus+ školní vzdělávání. Realizaci projektu můžete sledovat ve virtuální třídě TwinSpace.

K získání evropského ocenění srdečně blahopřejeme všem zapojeným žákům a učitelům, zejména pak Janě Fišerové a Václavu Fišerovi, kteří jsou původními tvůrci tohoto úspěšného projektu.