eTwinningová hra Demokracie v nás

Při příležitosti Evropského roku 2019 zaměřeného na téma „Demokratická účast“ (Democratic participation) připravilo Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) pro české eTwinnery hru s názvem Demokracie v nás.

Jejím cílem je podpořit povědomí žáků o činnosti Evropského parlamentu a fungování principů zastupitelské demokracie. Jednotlivé úkoly budou spjaty se zastupitelskou demokracií na třech úrovních:

* místní/komunální (zastupitelstvo obce/kraje),

* celostátní (Parlament ČR),

* evropské (Evropský parlament).

Hra bude svým zaměřením vhodná především pro žáky 4. a 5. tříd 1. stupně ZŠ,
žáky 2. stupně ZŠ, gymnázia/SŠ/SOŠ
a bude probíhat ve veřejné virtuální třídě TwinSpace.

Přihlásit do hry se můžete splněním úkolu
Začínáme –  představujeme se“:

1) Vytvořte si s žáky třídní/školní pracovní tým a určete si originální název. Nahrajte fotku/obrázek Vaší školy s názvem týmu na e-nástěnku, kterou naleznete ZDE (veřejné TwinSpace). Připojte prosím také informaci, zda máte ve škole aktivní školní parlament. Do hry se může zapojit i více týmů z jedné školy.

2) Ve druhém kroku učitel vyplní krátký registrační dotazník s kontaktními údaji. Všechny zaregistrované týmy, které dokončí zadané úkoly, se mohou těšit na drobné dárky od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR (DZS).

Konkrétní 3 interaktivní úkoly, které bude potřeba v rámci soutěže splnit, budou zveřejněny v den jejího začátku, tedy v úterý 5. 2. 2019 (Den bezpečnějšího internetu), a na jejich vypracování budou mít zapojené týmy 2,5 měsíce. Poté budou informace z úkolů shrnuty do finální společné závěrečné aktivity a v Den Evropy, tj. 9. 5. 2019, bude ukončena.

Nejste zkušený eTwinner? Nevadí! Zkušení učitelé (ambasadoři eTwinnning) Vám rádi pomohou. V případě dotazů, nejasností či technických problémů nás kontaktujte
na e-mailu etwinning@dzs.cz.

Plakát je možné stáhnout zde.

Startujeme hru

Při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu (5. 2. 2019) startuje eTwinningová hra Demokracie v nás. Pokud jste Váš tým představili na nástěnce a zaregistrovali prostřednictvím on-line formuláře, můžete se pustit do práce! Výstupy je možné zpracovat v jakémkoli z 23 oficiálních jazyků EU do úterý 23. 4. 2019 (včetně). Čekají Vás následující úkoly (doporučujeme je plnit v zadaném pořadí):

1) Demokracie u nás v obci

Představte si, že máte eTwinningové (zahraniční) spolužáky z ciziny a představujete jim zastupitelstvo Vaší obce. Vyfoťte jeho sídlo a vytvořte (foto)koláž, která bude obsahovat tyto informace:

  1. název obce
  2. celkový počet obyvatel Vaší obce
  3. počet členů zastupitelstva Vaší obce
  4. jméno starosty/starostky
  5. název kraje, ve kterém se Vaše obec nachází
  6. jméno hejtmana/hejtmanky kraje

tipy na on-line nástroje:

https://www.pizap.com/pizap

https://www.fotor.com/create/collage/

2) Demokracie u nás v Česku: český parlament 

Nyní máte za úkol eTwinningovým spolužákům představit parlamentní systém ČR. Vyhledejte informace, které se Vám jeví zajímavé a důležité, a zpracujte je ve formě videa. Pozor: maximální délka videa jsou 3 minuty!

užitečné odkazy:

Parlament

Parlament a parlamentarismus v ČR

Parlament ČR EU

tipy na on-line nástroje:

Microsoft Movie Maker

https://www.kizoa.com/

https://spark.adobe.com/about/video

IMovie (Apple)

Video je nutné nejprve nahrát na YouTube, teprve poté je možné ho vložit do virtuální třídy TwinSpace.

3) Demokracie u nás v Evropě: Evropský parlament a ČR

V posledním úkolu se zaměříme na Evropský parlament. Prodiskutujte v týmu, jakým způsobem slouží občanům EU. Které informace o něm Vás nejvíce zaujaly či překvapily? Informace doporučujeme zpracovat ve formě infografiky, plakátu či myšlenkové mapy.

užitečné odkazy:

Občanem v EU: Volby do Evropského parlamentu

Evropský parlament

Občanem v EU: Česká republika v EU

Občanem v EU: Demokracie a volby

tipy na on-line nástroje:

https://piktochart.com/ – infografika

https://www.postermywall.com/-plakát

https://www.canva.com/ – plakát

http://popplet.com/ – myšlenková mapa

Závěr hry

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 bude v TwinSpace zveřejněn krátký shrnující kvíz Kahoot, který bude zaměřen na informace z Vašich výstupů ve třetím úkolu. Vaším úkolem bude si kvíz zahrát (každý člen týmu sám za sebe, případně ve dvojicích) a hru vyfotit. K fotce kromě názvu soutěžního týmu přidejte také informaci, kdo byl v kvízu nejúspěšnější. Tento úkol je potřeba splnit do 8. 5. 2019 (včetně).

Důležité informace:

K zapojení do hry je nutné, aby měl učitel aktivní účet v platformě www.etwinning.net.

Každý učitel, který zaregistroval svůj tým/týmy, si přes pracovní plochu eTwinning Live přidá do kontaktů ambasadorku eTwinning, paní Elenu Tomanovou.

Po přijetí žádosti o navázání kontaktu Vás Elena Tomanová přizve do virtuální třídy TwinSpace s názvem Demokracie v nás. Abyste mohli do třídy vstoupit, je potřeba nejdříve odkliknout notifikaci o „pozvání do projektu“, která se Vám zobrazí ve zvonečku na pracovní ploše eTwinning Live.

Jakmile se dostanete do virtuální třídy, založte pro každý Váš tým jednu aktivitu („page“)
a pojmenujte ji názvem Vašeho týmu. Do této záložky pak budete nahrávat jednotlivé výstupy.

Poté klikněte na ikonu tužky na konci řádku s názvem aktivity (= názvem Vašeho týmu)
a srolujte myší dolů. V levé spodní části stránky v sekci Komu se má aktivita zobrazovat? zaklikněte a uložte nastavení „Všem uživatelům internetu.“

Aby bylo možné nahrát výstupy (zpracované úkoly) do záložky, je potřeba si v materiálech vytvořit alba (jedno v obrázcích, jedno ve videích) s názvem Vašeho týmu.

Za vkládání výstupů (splnění jednotlivých úkolů) do odpovídající aktivity („page“) je odpovědný učitel, který svůj tým zaregistroval, nikoli žáci. Prosíme, upravujte pouze tu aktivitu, kterou jste založili a která nese název Vašeho týmu, a nepřidávejte do herního TwinSpace žáky.

Nepublikujte, prosím, v rámci hry fotografie a videa, na kterých lze vidět tváře žáků!

Kontakt

Organizace a pravidla hry, zadání úkolů:

Aneta Psotová (etwinning@dzs.cz; tel. 221 850 309)

Technické dotazy (práce s on-line nástroji, vkládání výstupů do virtuální třídy TwinSpace) prosím směřujte na následující ambasadorky eTwinning:

Pavla Sedlářová (pavla.sedlarova@dzs.cz)

Eva Münchová (eva.munchova@dzs.cz)

Jana Anděl Valečková (andelvaleckova@gmail.com)

Alena Jandlová (alena.jandlova@dzs.cz)

Jolana Strýčková (jolana.stryckova@dzs.cz)

Elena Tomanová (elena.tomanova@dzs.cz)

Zadání úkolů a instrukce jsou k dispozici ke stažení a tisku ZDE