eTwinning pro budoucí učitele

(eTwinning for future teachers)

eTwinning je bezpečná platforma, přes kterou mohou zaměstnanci mateřských, základních a středních škol zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů i s žáky a sdílet své nápady s kolegy ze zahraničí – jedná se o největší on-line komunitu škol v Evropě. V současné době je do ní aktivně zapojeno 43 zemí v celé Evropě i mimo ni (např. Ukrajina či Jordánsko). V jednotlivých zemích aktivitu eTwinning spravují tzv. národní podpůrná střediska, v České republice je to Dům zahraniční spolupráce (DZS). Všechny služby jsou eTwinnerům poskytovány zdarma.

Pro lepší představu o eTwinningu Vám mohou posloužit následující dvě krátká videa:

o aktivitě eTwinning

o možnostech, které eTwinning nabízí

Cílem aktivity eTwinning pro budoucí učitele (eTwinning for future teachers) je představit možnosti eTwinningu vysokoškolským pedagogům (připravujícím budoucí učitele MŠ/ZŠ/SŠ na výkon povolání) a studentům učitelských oborů, aby se již v rámci studia seznámili s možnostmi, které jim jako budoucím učitelům eTwinning nabízí. Výsledky pilotní fáze ukazují, že zapojení studentů učitelství do eTwinningu má významnou hodnotu jak pro studenty samotné, tak pro instituce, ve kterých se na budoucí povolání připravují.

Přidaná hodnota eTwinningu v počátečním vzdělávání učitelů přispívá mj. k:

 • aplikaci dovedností relevantních pro 21. století v praxi;
 • objevování a zavádění projektové výuky a multidisciplinární práce;
 • rozvoji dovedností v oblasti digitálních technologií a jazykových dovedností;
 • získání evropských/mezinárodních a interkulturních zkušeností a kontaktů;
 • rozvoji odborných dovedností (projektového řízení, stanovování cílů, plánování, týmové práce);
 • reflexi odborné praxe: výměně zkušeností s budoucími učiteli z jiných vzdělávacích systémů;
 • motivaci absolventů nastoupit po studiu do praxe: pedagogové mají mnoho možností, jak se zajímavě a bezplatně profesně rozvíjet na mezinárodní úrovni.

Jak se dozvědět více o tom, jak eTwinning funguje v praxi?

 1. Po dohodě s Národním podpůrným střediskem pro eTwinning v ČR (DZS) se můžete seznámit s možnostmi eTwinningu prostřednictvím školení na míru a následně s nimi seznámit také studenty učitelských oborů na Vaší katedře (školiteli jsou pověření zaměstnanci DZS).
 2. V dalším kroku se mohou studenti pod vedením školitelů z DZS sami aktivně zapojit do realizace on-line projektů mezi sebou navzájem, mezi českými institucemi pro počáteční vzdělávání učitelů, ale i zahraničními institucemi, které jsou do aktivity zapojeny.

V čem konkrétně Vám můžeme pomoci?

 • Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS)
  • Národní kontaktní místo odpovědné za zapojení pedagogů i studentů
   do aktivity a za jejich řádnou registraci do platformy www.etwinning.net.
  • Technická a pedagogická podpora pedagogů a studentů prostřednictvím:
   • školení na národní úrovni v českém jazyce;
   • poradenství e-mailem či telefonicky;
   • zprostředkování kontaktů na instituce zapojené do aktivity v ČR
    i zahraničí.
 • Centrální podpůrné středisko pro eTwinning v Bruselu (CSS)
  • Připravuje, realizuje a moderuje webináře zaměřené na profesní rozvoj pedagogů a studentů zapojených do této aktivity.
  • Spravuje a moderuje eTwinningové skupiny „eTwinning for Future Teachers“  a „Student Teachers“ na pracovní ploše eTwinning Live.
  • Koordinuje realizaci výročního setkání.
  • Poskytuje pedagogům a studentům zapojeným do iniciativy přístup
   do pracovní plochy eTwinning Live a k on-line vzdělávacím aktivitám zaměřených na rozvoj pedagogické praxe.

Všechny aktivity Centrálního podpůrného střediska pro eTwinning jsou realizovány v anglickém jazyce.

Pravidla chování v aktivitě eTwinning

eTwinning je komunita škol a učitelů napříč Evropou. Je to bezpečná platforma, jejímž prostřednictvím učitelé a žáci spolupracují. Komunita škol eTwinning vč. všech vzdělávacích aktivit a podpory je financována Evropskou komisí a všechny tyto služby jsou uživatelům poskytovány zdarma. V platformě eTwinning nejsou povoleny reklamy.

 • Zaregistrovaní pedagogové i studenti musí respektovat Pravidla chování v platformě eTwinning.
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů je dostupné ZDE.
 • Je zakázáno využívat komunitu eTwinning pro komerční účely,
  vč. oslovování škol týkající se zapojení do projektů a/nebo výzkumných aktivit.
 • Pedagogové a studenti vysokých škol mohou realizovat krátké cvičené
  on-line projekty eTwinning s institucemi zapojenými do aktivity, aby vyzkoušeli fungování platformy v praxi.
  • Není dovoleno realizovat projekty s mateřskými, základními
   či středními školami
   . Projekty je možné realizovat pouze mezi institucemi pro počáteční vzdělávání učitelů.
  • Zakládat projekty v eTwinning Live mohou jak pedagogové,
   tak studenti.