eTwinning Plus je tady! eTwinning se otevřel novým zemím!

Dnes 4. 3. 2013 Evropská komise oficiálně zahájila iniciativu eTwinning Plus, díky které se on-line projekty škol otevírají novým zemím. eTwinneři budou moci od tohoto dne do svých projektů zapojovat učitele z šesti nových zemí nebo s těmito učiteli zakládat nové projekty.

Co je eTwinning Plus?

eTwinning Plus je součástí širší iniciativy Evropské komise s názvem Neighbourhood Policy, která podporuje spolupráci zemí EU s jejich bezprostředními sousedy.

Které země jsou do iniciativy eTwinning Plus zapojeny?

eTwinning Plus je určen těmto šesti zemím

  • Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldávie a Ukrajina, které jsou součástí  Eastern Partnership
  • Tunisku, které je součástí  Euro-Mediterranean Partnership (EUROMED) – Tunisko se do iniciativy eTwinning Plus zapojí později než prvních pět zemí

Proč se eTwinning rozšiřuje?

Cílem iniciativy eTwinning Plus je podporovat spolupráci mezi zeměmi, školami a učiteli v rámci širšího evropského prostoru. Spolupráce s novými zeměmi prohloubí mezikulturní porozumění, přátelství, vzájemný respekt a podpoří stabilitu Evropy v 21. Století.

Jak se mohu zapojit?

Je to jednoduché! Přihlaste se na svůj Desktop, ve svém profilu v sekci Moje kroky v eTwinningunaleznete od 4. března 2013 novou možnost, ve které můžete zaškrtnout, zda jste nebo nejste připraveni na realizaci projektu v rámci eTwinning Plus.

A co dál?

Pokud zaškrtnete, že jste připraveni na realizaci projektu v rámci eTwinning Plus, budete moci vyhledávat učitele z nových zemí. Učitele můžete přizvat do existujícího projektu (pokud s tím souhlasívšichni projektoví partneři) nebo s nimi začít nový projekt. Do nového projektu musí být zapojeni minimálně dvě eTwinningové školy a jedna škola ze zemí eTwinning Plus.

Má eTwinning Plus podporu na národní úrovni?

Ano. V každé zemi zapojené do iniciativy eTwinning Plus existuje Partner Support Agency (PSA),která podporuje učitele ve své zemi v realizaci projektů eTwinning.