Kavárna Inspirace 2022: „Dovednosti pro 21. století“ 

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) a ambasadoři eTwinning připravili od listopadu 2022 do ledna 2023 moderovaný program pro učitele v Kavárně Inspirace a online setkání v aplikaci Teams

Cílem letošního roku eTwinning je, aby učitelé společně se svými žáky přemýšleli o své škole v „nové době“, v níž bude hlavní roli hrát smíšené neboli kombinované učení. Neméně důležité jsou také relevantní dovednosti, které budou žáci potřebovat v osobním a profesním životě. Pojďme společně vytvořit školu, která je postavená na dovednostech, jako je komunikace, spolupráce, kreativita a kritické myšlení.  

Každý měsíc bude věnovaný jedné oblasti: 
1) Komunikace a spolupráce 
2) Kreativita 
3) Kritické myšlení 

Jak se můžete do aktivit Kavárny Inspirace zapojit? Každý měsíc při otevření nového tématu proběhne synchronní online setkání v aplikaci Teams a následně budou jeho aktivity a prezentace zpřístupněny v Kavárně Inspirace a budete je moci využít ve škole i projektech. Uvítáme také vaše příspěvky a diskuzi během online setkání i ve skupině.  

Přijměte pozvánku do virtuální kavárny, přijďte třeba v tandemu s kolegyní nebo kolegou ze školy a pojďte společně diskutovat o „dovednostech pro 21. století“.  

Začínáme v úterý 8. listopadu 2022 v 19 hodin online setkáním v aplikaci Teams a pokračujeme v Kavárně Inspirace. Další setkání proběhnou 6. prosince 2022 a 10. ledna 2023 od 19 hod, vždy se jedná o úterý. 

Registrovat se můžete ZDE. Registrace je platná pro všechna setkání. 

POZVÁNKA DO KAVÁRNY INSPIRACE 

Hlavní téma 
„Dovednosti pro 21. století“ 

Kde?  
moderovaná skupina Kavárna Inspirace a setkání přes aplikaci Microsoft Teams 

Kdy? 
listopad 2022 – leden 2023 

Jak? 
diskuze o jednotlivých tématech, sdílení zdrojů, aktivit a nápadů do výuky/projektů eTwinning 

Pro koho? 
pro všechny eTwinnery a zájemce o tématiku budoucnosti škol a klíčových dovedností pro 21. století 

Jakou formou? 
synchronně formou pravidelných online setkání a asynchronně formou sdílení v Kavárně Inspirace