SŠ – Etwinautas en las ciudades (in)visibles

Projekt eTwinautas en las cuidades (in)visibles je inspirován knihou italského spisovatele Itala Calvina „Neviditelná města“, která pracuje s motivy cestopisu Marca Pola.  Tento projekt je pokračováním „Matemáticas para viajar a las ciudades invisibles“ nebo-li Matematika k cestování do neviditelných měst. Tentokrát bylo hlavním úkolem najít nové členy, více míst ze seznamu UNESCA v Evropě a rozšířit práci ve skupinách mezi studenty z různých zemí.

Autor projektu: Olga Martínez Cancelas, Klasické a španělské gymnázium, Brno

Věk zapojených žáků: 15-18

Partneři: Česká republika, Norsko, Itálie

Jazyk projektu: Španělština

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu, jak plyne z názvu, je ukázat studentům různá města neobvyklým způsobem: z hlediska matematiky, umění či literatury (neviditelná vs. viditelná města).Projekt se navíc snaží ukázat studentům důležitost našeho kulturního dědictví UNESCO a nutnost jeho poznání a uchovávání.

Postup práce: Hlavní členové projektu vytvoří úkoly, na kterých se bude pracovat a které souvisejí s každým městem. Tento návrh je potom prodiskutován mezi všemi ostatními a přidávají se nebo doplňují další aktivity, dokud se nedojde k finálnímu souhlasu na jejich podobě. Hodnotili jsme společně obtížnost a pokroky, abychom zjistili problém a učinili patřičné změny. Konají se pravidelné schůzky pro různé etapy návrhu a realizace projektu.

Spolupráce / inspirace: Učitelé, kteří pracovali ve skupině, nejdříve určili jedno město z každé země a vytvořili soubor mezioborových aktivit týkajících se tohoto města. Žáci volně a samostatně vytvořili smíšené skupiny z různých zemí a společně řešili vybrané úkoly. Studenti následně pracovali ve skupinách, objevovali a popisovali města a nacházeli souvislosti v oblastech architektury, vědy, historie, pomocí matematiky, technologie, filmu či literatury, a to vše v rámci jednoho projektu.

Předměty: Matematika, český jazyk a literatura, technologie, hudební výchova

Využití ICT nástrojů: Pinterest, Prezi, OpenOffice, Powerpoint, video, slideshare, Picasa, Joomag, Glogsterm Gimp, Tagxedo, Skype, Twitter, Whatsapp, Facebook, Geogebra, Excel, Google Maps, Wiki

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101570/welcome

https://prezi.com/9lf0f6acjh3r/etwinautas-en-directo/

http://twinblog.etwinning.net/69501/

Úspěchy projektu: Národní cena eTwinning 2014