eTwinningová hra Demokracie v nás byla úspěšně ukončena!

eTwinningová hra Demokracie v nás byla ke dni 9. 5. 2019 úspěšně ukončena. Učitelé jako koordinátoři zaregistrovali do hry 126 týmů složených z 2281 žáků základních či středních škol. Nejmladším hráčům bylo 9 let, těm nejstarším 19. Mile nás překvapila kreativita, s jakou se týmy chopily jednotlivých úkolů, a také kvalita odevzdaných výstupů.

Úkoly bylo možné zpracovat v jakémkoli oficiálním jazyce EU. Ačkoli převládají výstupy v českém jazyce, těšíme se také z těch v angličtině, němčině či španělštině.

Celkem 65 týmům se podařilo úspěšně splnit všechny úkoly a mohou se tak těšit na drobné odměny z Národního podpůrného střediska pro eTwinning v ČR (DZS).

Výstupy týmů si můžete prohlédnout na https://twinspace.etwinning.net/81515/pages/page/525822.

eTwinningová hra Demokracie v nás byla realizována při příležitosti Evropského roku 2019 zaměřeného na téma „Demokratická účast“.

Jejím hlavním cílem bylo podpořit povědomí žáků o činnosti Evropského parlamentu a  fungování principů zastupitelské demokracie. Jednotlivé úkoly byly spjaty se zastupitelskou demokracií na třech úrovních:

* místní/komunální (zastupitelstvo obce/kraje) – Demokracie u nás v obci

* celostátní – Demokracie u nás v Česku: český parlament

* evropské – Demokracie u nás v Evropě: Evropský parlament a ČR.

 

Hra byla vhodná především pro žáky 4. a 5. tříd 1. stupně ZŠ, žáky 2. stupně ZŠ, gymnázia/SŠ/SOŠ a probíhala ve veřejné virtuální třídě TwinSpace.

Konkrétní 3 interaktivní úkoly byly zveřejněny 5. 2. 2019, tedy v Den bezpečnějšího internetu. Splněnými úkoly na téma Demokracie u nás v Evropě se pak inspiroval závěrečný kvíz Kahoot a v Den Evropy 9. 5. 2019 byla hra ukončena.

Chcete si i Vy ověřit Vaše znalosti týkající se Evropského parlamentu? Zahrajte si náš Kahoot kvíz pro základní nebo střední školy!

 

Evropský parlament – kvíz pro základní školy

Evropský parlament – kvíz pro střední školy

Úspěšným týmům srdečně gratulujeme! A všem zúčastněným děkujeme za účast a snahu.