Další ročník česko – slovenského e-learningového kurzu startuje!!!

On-line vzdělávání si získává mezi českou učitelskou veřejností stále větší oblibu. Kdo by také nedal přednost možnosti absolvovat školení nebo kurz bez cestování, z pohodlí domova a v čase, který právě jemu vyhovuje nejlépe. V eTwinningu, kde se mezinárodní spolupráce odehrává s využitím výpočetní techniky a internetu, to platí přinejmenším dvojnásob. A tak české Národní podpůrné středisko spouští další e-learningový kurz, ve kterém se účastníci nejen naučí realizovat mezinárodní projekt krok za krokem, ale mohou v rámci kurzu reálně spolupracovat se zahraničním (=slovenským) partnerem a naučit se smysluplně používat řadu užitečných aplikací a internetových nástrojů.

V  loňském školním roce absolvovalo akreditované vzdělávání celkem 22 učitelů-eTwinnerů, kteří vytvořili řadu projektů na nápaditá témata, například Kniha jako přítel člověka, Tělesa kolem nás, Tvůrčí psaní nebo třeba Školní cestovní kancelář.

I v tomto školním roce jsou připraveny dva kurzy. Ten první začne v pondělí 22. 10. 2018 a je již zcela zaplněn. Další běh kurzu se rozběhne na jaře roku 2019.

Na závěr ještě několik postřehů loňských účastníků:

  • Jsem ráda, že jsem si rozšířila obzory v oblasti ICT, doufám, že některé nástroje půjdou využít i v běžné výuce.
  • Kurz je dle mého názoru výborně sestaven. Splnil přesně to, co jsem od něj očekávala. Úkoly jsou formulovány srozumitelně. Vše, co jsem potřebovala k jejich splnění, jsem měla k dispozici – paní lektorku a podpůrné materiály (Obojí jsem hojně využívala).
  • Tento typ kurzu vítám, protože je možno nakládat s časem podle vlastního uvážení.
  • Kurz mi velmi pomohl zorientovat se v prostředí TwinSpace. Konečně jsem soběstačná a jako první etwinner z naší školy jsem schopna poradit kolegyním, které začínají.

Všem startujícím účastníkům přejeme hodně zdaru, pevné nervy a hodně radosti s projekty eTwinning.