Mezinárodní kontaktní seminář eTwinning v Praze pro učitele cizích jazyků (23. – 25. 4. 2015)

Národní podpůrné středisko pro eTwinning pořádá v Praze ve dnech 23. – 25. 4. 2015 Mezinárodní kontaktní seminář eTwinning. Seminář je určen pro učitele cizích jazyků, kteří působí na základních či středních školách v ČR a kteří jsou v eTwinningu začátečníky. Seminář je zaměřen na učitele věkové kategorie žáků 11+. Komunikačním jazykem semináře je angličtina.

Na semináři budou mít účastníci možnost naučit se pracovat v prostředí www.etwinning.net, realizovat projekty škol na dálku za pomoci technologií a najít si pro projekt partnera. Semináře se účastní učitelé z Polska, Ukrajiny, Rakouska, Lotyšska, Francie, Portugalska a Chorvatska.

Seminář se koná v Praze v prostorách Domu zahraniční spolupráce. Vybraným účastníkům je plně hrazena účast na semináři včetně ubytování. Registrace probíhá online na https://www.etwinning.cz/mezinarodni-akce/