Codeweek 2017 s eTwinningem

Codeweek je kampaň evropského formátu, která poukazuje na to, že programování není pouze záležitostí úzké skupiny odborníků a zároveň cílí na žáky, studenty, učitele, ale i širokou veřejnost. V letošním roce proběhl pátý ročník evropského týdne programování a napříč Evropou, ale i mimo ni byla uskutečněna řada akcí – setkání, přednášky, workshopy a spoustu dalších, jejichž společným jmenovatelem je právě programování. Realizované akce proběhly v 56 zemích na pěti kontinentech. V České republice se letos realizovalo 71 akcí a z toho dvě události se uskutečnily na národní konferenci Erasmus+/eTwinning v říjnu 2017.

První z nich byla přednáška, která účastníkům konference ukázala, co je to Codeweek, o čem tato kampaň je, jak se učitelé se svými žáky a studenty mohou zúčastnit a jaké benefity pořadatelům akcí Codeweek přináší.
 

 
Druhou akcí byl workshop s názvem Kódování s eTwinningem a v rámci tohoto workshopu jsme se nejprve podívali na termíny informatické myšlení, algoritmizace a programování. Než jsme se přesunuli k možnostem, jak vůbec začít programovat ve školách, podívali jsme se na způsob, jak formou her a pohybových aktivit objevovat s žáky a studenty informatické postupy, a to vše bez použití počítače a zároveň jednotlivé aktivity použít v mezinárodní spolupráci eTwinning. Informatické úlohy, které si účastníci na vlastní kůži vyzkoušeli, lze využít na různých stupních vzdělání a v širokém spektru předmětů.
 

 
Více informací o akcích v rámci kampaně Codeweek naleznete zde.