Co přináší mezinárodní spolupráce základním školám? Přijďte na konferenci SchooLink

Ve dnech 3. – 4. prosince 2021 pořádá Dům zahraniční spolupráce (DZS) konferenci SchooLink s podtitulem „Mezinárodní vzdělávání – cesta ke kompetencím pro život“. Cílovou skupinou jsou učiteléa ředitelé ZŠ a organizace působící v oblasti školního vzdělávání. Akce se bude konat v multifunkčním kongresovém centru O2 universum v Praze.

Konference nabízí účastníkům prostor pro sdílení informací a výměnu zkušeností. Zaměří se na přínos mezinárodní spolupráce pro základní školy a na rozvoj kompetencí pro život v 21. století. Prezentace hlavních řečníků doplní řada praktických workshopů a panelová diskuse. Účastnící se mohou těšit například na informace o programu Erasmus+, na osvědčené postupy při realizaci mezinárodních projektů a tipy pro smysluplné využívání digitálních technologií ve výuce nebo na inspirativní reportáže ze škol.

Podrobný program najdete na webu konference, kde se můžete také zaregistrovat.

Pro zaregistrované účastníky je konference zdarma, náklady (ubytování, strava, konferenční poplatek) hradí DZS a je tedy nutné se zúčastnit po celou dobu trvání konference. Z tohoto důvodu je registrace také závazná. Účastníci mají možnost se ubytovat již ve čtvrtek 2.12.2021. Při vstupu i v průběhu celé akce budou platit aktuální protiepidemická nařízení Vlády ČR.

Těšíme se na Vás na konferenci!