Certifikát Quality Label 2019

Nezapomeňte odeslat svou žádost!

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice vyhlašuje pro všechny, kteří realizuji mezinárodní projekt eTwinning, termín pro podávání žádostí o národní certifikát Quality Label. Své žádosti můžete posílat do neděle 30. 6. 2019. Žádosti podané po tomto datu budou hodnoceny následující rok, tj. v roce 2020.
Certifikát Quality Label umožňuje národním podpůrným střediskům jednotlivých zemí ocenit projekty, které mohou ostatním učitelům sloužit jako příklady dobré praxe. Všechny žádosti jsou hodnoceny nezávislou komisí hodnotitelů, která se skládá z odborníků působících v oblasti vzdělávání, členů NSS a učitelů.

O certifikát Quality Label mohou žádat všechny projekty, které dosud toto ocenění nezískaly – tedy i ty, které neuspěly v minulém roce.

Pro zařazení projektu do hodnocení je nezbytné vyplnit elektronickou žádost on-line, která je k dispozici na Vaší pracovní ploše v sekci „Projekty“. U svého projektu najdete odrážku „Zažádat o certifikát kvality“.

Žádost o hodnocení si podává každý učitel zapojený do projektu. V žádosti specifikuje svůj přínos pro realizaci projektu.

Několik tipů pro zdárné vyplnění žádosti o QL:

  1. Žádost si připravte předem ve Wordu. Na vyplnění žádosti totiž máte jen 20 minut a za tento čas byste nemuseli zvládnout napsat vše, co byste o své práci chtěli hodnotitelům sdělit.
  2. Pečlivě na svém desktopu zkontrolujte, zda žádost byla odeslána – zobrazí se Vám to na Vaší pracovní ploše v sekci „Projekty“. U svého projektu najdete odrážku „Certifikát kvality: Naposledy upraveno (datum)“ a informaci, že můžete i nadále upravovat. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte kontaktovat pracovníky NSS, kteří prověří, zda Vaše žádost skutečně odešla.
  3. Žádná informace není zbytečná. Vaši žáci byli určitě z práce na projektu nadšení a společně s partnerem jste udělali kus práce. Hodnotitelé to ale nevědí, nebojte se o tom rozepsat. I zdánlivě nevýznamná aktivita může ovlivnit hodnocení.
  4. Žák v popředí. Při formulaci popisu projektu popište, jak byli zapojeni žáci. Je dobré si uvědomit, že projektovou výuku zařazujeme do výuky proto, aby žáci dosahovali předem stanovených výukových cílů. Ze žádosti by mělo být znát, jak zajímavé, na žáka zaměřené aktivity jste pro ně připravili. V projektech, kde spolupracuje více škol, je potřeba vyzdvihnout vaše aktivity a odlišit je od činností ostatních učitelů zapojených v projektu.
  5. Výstupy jsou nezbytnou součástí projektu, bez nich nelze projekt hodnotit. Nezapomeňte na své blogy, webové stránky projektu i školy, videa, případně i články v regionálním tisku (televizi), kde jste měli možnost projekt prezentovat.
  6. Spolupráce s partnerem. Popište co nejpřesněji, jak spolupráce probíhala.
  7. Podpora kolegů a vedení školy. Pokud se Vám podařilo zapojit do projektu další kolegy, napište o tom. Na druhou stranu se nebojte napsat, že vás kolegové ani vedení školy nepodporoval. Není to Vaše chyba a Váš projekt tím neztrácí na kvalitě.
  8. Kombinace projektů eTwinningu s dalšími projekty, například s projekty partnerství škol Erasmus+. O této skutečnosti by měla být v žádosti zmínka. eTwinning je primárně o spolupráci škol za podpory informačních a komunikačních technologií. Prezenční setkávání v takových projektech není tedy příliš běžné.
  9. Projekty, které žádají o cenu a ještě probíhají. Jejich hodnocení může být do značné míry problematické. Národní podpůrné středisko proto doporučuje k hodnocení přihlásit projekt nejdříve v závěrečné fázi. Pokud chcete zvýšit šance na úspěch získání ceny Quality Label, počkejte si a přihlaste projekt až v okamžiku, kdy je u svého konce a má dostatek výstupů, na které lze hodnotitele upozornit.

Dne  5. 6. 2019 se bude konat webinář na téma „Jak na žádost o QL“. Registrovat se na něj můžete na odkaze https://www.etwinning.cz/webinare/

Výsledky budou zveřejněny v průběhu září na www.etwinning.cz

Všem přihlášeným přejeme hodně štěstí!