Certifikát Quality Label 2018

Nezapomeňte odeslat svou žádost!

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice vyhlašuje pro všechny, kteří realizuji mezinárodní projekt eTwinning, termín pro podávání žádostí o národní certifikát Quality Label. Své žádosti můžete posílat do neděle 1. 7. 2018. Žádosti podané po tomto datu budou hodnoceny následující rok, tj. v roce 2019.
Certifikát Quality Label umožňuje národním podpůrným střediskům jednotlivých zemí ocenit projekty, které mohou ostatním učitelům sloužit jako příklady dobré praxe. Všechny žádosti jsou hodnoceny nezávislou komisí hodnotitelů, která se skládá z odborníků působících v oblasti vzdělávání, členů NSS a učitelů.

O certifikát Quality Label mohou žádat všechny projekty, které dosud toto ocenění nezískaly – tedy i ty, které neuspěly v minulém hodnotícím kole.

Pro zařazení projektu do hodnocení je nezbytné vyplnit elektronickou žádost, která je k dispozici v sekci „Projekty“ na Vaší „Pracovní ploše“ a vyplňuje se on-line.
Žádost o hodnocení si podává každý učitel zapojený do projektu!!!

Několik tipů pro zdárné vyplnění žádosti o QL:

1. Žádost si připravte předem ve Wordu. Na vyplnění žádosti totiž máte jen 20 minut a za tento čas byste nemuseli zvládnout napsat vše, co byste o své práci chtěli hodnotitelům sdělit.
2. Pečlivě na svém desktopu zkontrolujte, zda žádost byla odeslána – zobrazí se Vám to na Vaší pracovní ploše v sekci Mé projekty ve sloupci Certifikáty. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte kontaktovat pracovníky NSS, kteří prověří, zda Vaše žádost skutečně odešla.
3. Žádná informace není zbytečná. Vaše děti byly určitě z práce na projektu nadšené a společně s partnerem jste udělali kus práce. Hodnotitelé to ale nevědí, nebojte se o tom rozepsat. I zdánlivě nevýznamná aktivita může ovlivnit hodnocení
4. Výstupy jsou nezbytnou součástí projektu, bez nich nelze projekt hodnotit. Nezapomeňte na své blogy, webové stránky projektu i školy, videa, případně i články v regionálním tisku (televizi), kde jste měli možnost projekt prezentovat.
5. Spolupráce s partnerem. Popište co nejpřesněji, jak spolupráce probíhala.
6. Podpora kolegů a vedení školy. Pokud se Vám podařilo zapojit do projektu další kolegy, napište o tom. Na druhou stranu se nebojte napsat, že vás kolegové ani vedení školy nepodporovali, není to Vaše chyba a Váš projekt tím neztrácí na kvalitě.
Všem přihlášeným budeme držet palce!!
Výsledky budou zveřejněny v průběhu září na www.etwinning.cz

Další rady, jak úspěšně žádat o QL můžete vyčíst i z následujícího článku:
Jak získat cenu za výborný projekt eTwinning, O. Neumajer
Šest let pracuji v eTwinningové komisi hodnotitelů, která posuzuje žádosti českých učitelů o certifikát Quality Label. Je to pro mne velká zodpovědnost a zároveň skvělá příležitost seznámit se s množstvím výukových projektů, které české školy společně se svými zahraničními partnery uskutečňují. Moje zkušenost z účastí v obdobných komisích a porotách mi umožňuje konstatovat, že eTwinningové projekty jsou jeden z nejlepších českých inkubátorů vzdělávacích inovací.
Ač má Národní podpůrné středisko pro eTwinning na svých stránkách přehledně popsáno, jak mají učitelé vyplňující žádost postupovat, aby své šance na udělení ceny zvýšili, někteří tak bohužel nečiní nebo tak činí v nedostatečné míře. Stále ještě se ve školách setkávám s idealistickým názorem, že kvalita se prosadí sama a pomáhat jí jaksi není příliš ctnostné. Kdyby to ale byla pravda, jistě by neexistovaly marketingová oddělení, reklamní kampaně a public relations. Rozhodně platí, že nikdo kvalitu ve vašem projektu nerozpozná, pokud projekt nepopíšete dostatečně a na to nejlepší sami neupozorníte. Pokusím se uvést několik nedostatků, kterým věnujte zvýšenou pozornost.

Hledám, přihořívá, hoří

Za nejčastější problém žádostí, který znemožňuje projekt objektivně posoudit, považuji nedostatek informací o něm a především o jeho výstupech. Pokud projekt nemá na webových stránkách školy, v prostředí TwinSpace a nejlépe i na dalších webových službách (blogy, fotogalerie, videoservery atp.) výstupy, jen těžko může v konkurenci ostatních uspět. Určitě nečekejte, že se všem hodnotitelům podaří přesvědčit strýčka Google, aby jim tato tajemství vydal a odkazy na ty nejlepší výstupy do žádosti uveďte. U velkých projektů více škol může být problém obrácený – výstupů je hodně a hodnotitel má problém se v nich zorientovat. Je to sice spíše výjimečný případ, ale stručná anotace každého důležitého výstupu by orientaci porotce měla pomoci.
U každého projektu vždy pečlivě procházím webové stránky školy a zjišťuji, do jaké míry školní web o realizaci projektu průběžně informoval. Jedním z hlavních cílů eTwinningu je sdílet příklady dobré praxe a právě školní web je vhodnou platformou pro prvotní informování. Školní internetová prezentace navíc může pomoci rozpoznat, zda je projekt pouze výsledkem intenzivní práce jednoho učitele nebo se do něj podařilo zapojit širší školní komunitu. A nebojte se, i projekty charakteru one man show mají šanci na úspěch.

Formulář nedeformujeme, ale formulujeme

Projektoví manažeři říkají, že pokud pro projekt nejste schopni přesvědčit svého šéfa během půlminutové jízdy ve výtahu, pak za to projekt nestojí. V tomto duchu piště žádost tak, jako byste o projektu vyprávěli člověku, který jej nikdy neviděl, neslyšel a má jen omezený čas se jím zabývat. Dalo by se napsat: nikdy nic nepředpokládejte.
Formulář žádosti o Quality Label má několik kolonek, z nichž šest jsou samostatně hodnocenými oblastmi. Jedná se o pedagogickou inovaci a tvořivost, začlenění aktivit do života školy (zejm. do ŠVP), spolupráci partnerských škol, tvůrčí využití ICT nástrojů, dostupnost výstupů a přenositelnost projektu a samotné výsledky a přínosy projektu. Žádost vyplňujte v češtině a u každého z popsaných kritérií se pokuste popsat věrně příslušné charakteristiky projektu.
Do políčka s popisem projektu stručně uveďte, jak konkrétně váš projekt probíhal. Postup projektu, tedy co a jak se v něm odehrálo, bývá pro učitele natolik samozřejmý, že se mnohým z nich podaří toto sladké tajemství úspěšně zamlžit nebo dokonce zamlčet. Přičemž právě toto je kolonka, podle které se hodnotitel orientuje a udělá si první dojem. A jak neúprosná logika velí, nikdo nemá druhou šanci udělat první dojem.

Žák v popředí a počkejte až nakonec

Při formulaci popisu projektu se pokuste zdůraznit, co přesně probíhalo na straně žáků, jak byli zapojeni, jak se účastnili. Je dobré si občas připomenout, že projektovou výuku a další pedagogické vylomeniny zařazujeme do výuky proto, aby žáci dosahovali předem stanovených výukových cílů. Z žádosti by mělo dýchat, jak úžasné na žáka zaměřené aktivity pro ně učitelé připravili. Co přitom všechno musel dělat učitel je spíše druhořadé. V projektech, kde spolupracuje více škol, je naopak potřeba aktivity českého učitele vyzdvihnout a odlišit je od činností ostatních učitelů zapojených v projektu.
Některé školy kombinují projekty eTwinningu s dalšími projekty, například s projekty partnerství škol Erasmus+. To jistě není nic špatného, ale o takové skutečnosti by měla být v žádosti zmínka. eTwinning je primárně o spolupráci škol za podpory informačních a komunikačních technologií a tak prezenční setkávání v takových projektech není příliš běžné.
Specifické jsou takové projekty, které žádají o cenu a ještě probíhají. Jejich hodnocení může být do značné míry problematické. Národní podpůrné středisko proto doporučuje k hodnocení přihlásit projekt nejdříve v závěrečné fázi. Pokud chcete zvýšit šance na úspěch získání ceny Quality Label, počkejte si a přihlaste projekt až v okamžiku, kdy je u svého konce a má dostatek výstupů, na které lze hodnotitele upozornit.
Pokud jste dočetli až sem, jste již nyní docela vhodným kandidátem na ocenění. Najděte ještě trochu času, a pokud za to podle vás váš projekt stojí, požádejte o certifikát Quality Label. Nikdo jiný to za vás neudělá a v imaginární pedagogické síni slávy je stále ještě volné místo.