ZŠ – Inside the Rainbow

Během projektu děti prozkoumávaly duhu ze všech možných úhlů pohledu. Prohlubovaly tak své znalosti o světle a učily se, co každá barva duhy přináší lidem, dozvídaly se o teorii barev a Newtonových objevech, pracovaly na vědeckých experimentech a budovaly si zdravé stravovací návyky. Prostřednictvím různých aktivit žáci rozvíjeli dovednosti 21. století jako je komunikace v mateřském a anglickém jazyce nebo digitální, sociální, vědecké a emocionální dovednosti.

Autor projektu: Renata Večerková, Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440

Věk zapojených žáků: 6 – 11 let

Partneři: Česká republika, Itálie, Polsko, Bulharsko

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Cílem projektu bylo zjistit, jak duha vzniká, dozvědět se více informací o světle, seznámit se s Newtonovou teorií, provádět různé pokusy vytvářejících duhu a také kreslit obrázky s tématem duhy. Žáci poznávali, co jednotlivé barvy duhy lidem přináší, jaký vliv mohou barvy mít na celkovou harmonii člověka i na zdravé stravování. Součástí projektu byl i čtenářský klub.

Postup práce:

Partneři se nejprve představili a vytvořili společně logo projektu. Každý tým měl za úkol najít odpověď na jednu výzkumnou otázku (Exploring rainbow), s výstupy seznámit partnery a připravit pro ně pracovní list. Společným dílem zkoumání je elektronická kniha o duze a kniha návrhů mandal. Žáci vytvořili své návrhy a poté vymalovali mandaly partnerů. Jednotlivé týmy spolu vytvořili knihu pokusů s duhou a barvami. Žáci společně tvořili i vícejazyčný slovník ovoce a zeleniny, psali v mezinárodních týmech báseň a zpívali spolu píseň během videokonference. Každý tým měl představit jeden recept na zdravé duhové jídlo a pak si jeden z partnerských receptů připravit.

Spolupráce/inspirace: Žáci pracovali samostatně, ve skupinkách i společně jako třída. Vyzkoušeli si i práci v mezinárodních týmech, např. při psaní básní. Vzájemně spolupracovali, pomáhali si a hodnotili výsledky své práce. S žáky z partnerských škol pracovali na společných výstupech. Spolupráce učitelů spočívala ve vzájemné podpoře, v  plánování aktivit i případné pomoci při jejich realizaci. Učitelé se podíleli také na zpracování společných výstupů – každý zodpovídal za určitou část.

Předměty: Předměty na 1. stupni

Využití ICT nástrojů: počítače, Internet, interaktivní tabule, TwinSpace, Padlet, My blue robot, Tricider, Meetingwords, Kahoot, Quizizz, Google Doc,  BYOD – využití vlastních mobilních telefonů žáků – stažené aplikace Kids‘ piano a QR kódy, Sharalike, Explee, QR creator,  Youtube

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/25061/home

https://zskomenskeho.cz/inside-the-rainbow-ucime-se-s-etwinningem

https://zskomenskeho.cz/inside-the-rainbow-barvy-kolem-nas

https://zskomenskeho.cz/zkoumame-duhu-s-etwinningem

https://zskomenskeho.cz/ctenarsky-klub-moudra-sova

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017

  

ZŠ a MŠ – food2explore

Projekt se zabýval zkoumáním jídla z různých pohledů, např. vývoz a dovoz potravin, pěstování a druhy ovoce, chemické pokusy s ovocem, množství cukru v potravinách, vytváření kuchařky, kombinování chutí apod. Žáci získali nové poznatky z různých předmětů, používali různé IT nástroje pro prezentaci svých výsledků, učili se spolupracovat se spolužáky a zahraničními partnery a rozvíjeli komunikační dovednosti v mateřském a anglickém jazyce.

Autor projektu: Alena Buroňová, ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Věk zapojených žáků: 12 – 15 let

Partneři: Česká republika, Srbsko, Bulharsko, Gruzie, Velká Británie, Francie, Polsko, Itálie, Rumunsko, Dánsko, Ukrajina, Belgie, Norsko, Turecko, Nizozemí, Řecko

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu bylo získat informace o různých procesech, které se vytváří při vaření včetně chemických procesů, fyzického stavu jídla, objevování druhů potravin. Dalšími hledisky byla práce se statistikami, zlomky apod. v potravinářství. Nebyla opomenuta ani ekonomika, porovnávání cen nebo analýzy cenových nabídek. V neposlední řadě získali žáci mnohé informace o kultuře a tradicích partnerských zemí.

Postup práce: V první fázi se partneři vzájemně představili, dohodli se na cílech projektu, vybrali společně logo, maskota a název projektu. Poté začali prozkoumávat jídlo z pohledu matematiky – které údaje o jídle  jsou zajímavé z pohledu matematiky a dalších přírodních věd. V dalších měsících sdíleli kulturní tradice ve stravování a recepty  partnerských zemí. V neposlední řadě žáci porovnávali stravovací návyky teenagerů v jednotlivých zemích. Žáci si vyzkoušeli procesy při vaření a analyzovali složení potravin. Jedním z hlavních výstupů bylo vytváření mezinárodní kuchařky a hlasování o evropském menu.

Spolupráce/inspirace: Komunikace mezi učiteli probíhala prostřednictvím emailu, chatu na TwinSpace, Skype a na Facebooku. Žáci hlavně chatovali na TwinSpace. Vzájemně si připravovali dotazníky a zpracovávali odpovědi partnerů. Společným výstupem je i kuchařka. Každá země dle zadání v jednotlivých měsících zpracovala recepty od předkrmu po zákusek. Souhrnné prezentace výsledků jednotlivých výstupů byly zpracovány zakladatelkou projektu s aktivními komentáři ostatních partnerů.

Předměty: Biologie, Chemie, Cizí jazyky, Ekonomie, Informatika/ICT, Matematika, Přírodní vědy, Tělesná výchova, Zdravověda, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: školní notebooky, vlastní chytré mobily, interaktivní tabule, TwinSpace, Skype, Google, Tricider, slidelygallery, Socrative.com, menti.com, PowerPoint, Facebook, chat

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/22497/pages/page/160854

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017

  

ZŠ – English Learning Friends

Aktivity projektu se odehrávaly na pozadí příběhu Santy, jeho asistenta Erama a elfů. Nehostinný Lapland jim již nevyhovoval, proto se přestěhovali na teplejší místo, nově objevený Sunnyland. Děti objevovaly ostrov spolu se Santou a tím rozvíjely kreativitu, spolupráci a další klíčové kompetence. Postupně vytvořily krajinu, zvířata, počasí, hlavní město, budovy, zákony, městskou radu, hymnu či knihy o obyvatelích ostrova. Všechny tyto aktivity mapuje společný časopis Elf World. Žáci také poznávali země svých partnerů ze všech možných úhlů.

Autor projektu: Lenka Mejdřická, Lucie Nová, Šárka Černá, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu

Věk zapojených žáků: 6 – 13 let

Partneři: Česká republika, Polsko, Turecko, Řecko, Finsko, Itálie, Chorvatsko,

Jazyk projektu: angličtina

Cíl projektu: Hlavním cílem byl rozvoj klíčových schopností žáků, které jsou pro mladé Evropany nezbytné, aby uspěly nejen v dnešní moderní společnosti, ale také ve svém osobním životě.

Postup práce: V úvodní části projektu se všechny partnerské školy vzájemně seznámily. Poté jednotliví partneři vytvářeli maskota projektu a hlasovali o vítězném návrhu. Další fáze nastala, když děti vytvářely nový ostrov a vymýšlely všechny detaily o ostrově, aby na něm vznikly zdravé a příjemné podmínky pro život. Projektové aktivity byly z velké části realizovány během vyučovacích hodin. Podle potřeby byly ve škole zařazovány i projektové dny.

Spolupráce/inspirace: Všechny školy se aktivně účastnily projektu od plánování po samotnou realizaci. Jednotliví partneři navrhovali aktivity, diskutovali o nich, prováděli jejich evaluaci. Všichni se každý měsíc vzájemně informovali o plnění úkolů na daný měsíc. Při projektu panovala atmosféra skvělé spolupráce a vzájemné podpory. Pokud někdo potřeboval pomoc, byla mu ihned poskytnuta. Úkoly byly plněny včas nebo jen s nepatrným zpožděním z důvodu rozdílných termínů prázdnin nebo nepředpokládaných událostí, kterými byla například vyšší nemocnost žáků či učitelů v zimním období.

Předměty: Informatika/ICT, Mezipředmětové vztahy, Předměty na 1. stupni, Přírodní vědy, Umění

Využití ICT nástrojů: počítač, tablety, Web 2., TwinSpace, Padlet, Spaaze, AnswerGarden, TitanPad, QR generator, Quiver, VoiceThread, Survival Kity, Calameo, SwitchZoo, MyTribe101, WikiaMaps, Thinglink, Colorillo, Wheel Decide, PowToon, StoryJumper, BoomWriter, Zooburst, Little Bird Tales, Fun Zone, Treasure Box, Kahoot, Learning Apps, Quizlet, Quizizz, Skype, Facebook, email, YouTube, Movie Maker

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/9305

http://elfmilicovsky.blogspot.cz/

http://englishlearningfriends.blogspot.cz/

http://englishlearningfriends.weebly.com/

http://www.tv-internet.cz/internet-tv/na-zs-k-milicovu-v-praze-uspesne-ukoncili-projekt-elf/

https://www.praha11.cz/filemanager/pdf-viewer/index.php?fileID=17125

https://www.praha11.cz/filemanager/pdf-viewer/index.php?fileID=18682

https://www.praha11.cz/filemanager/pdf-viewer/index.php?fileID=21585

Ocenění: Certifikát kvality 2017, Národní cena 2017

  

ZŠ – Looking for similarities

Projekt se zaměřil na vzájemné poznávání českých a polských studentů ze dvou partnerských měst a objevování podobností, které spojuje obě země (Českou republiku a Polsko) a obě města, kterými byli Lanškroun a Dzierżoniów. Byl to interdisciplinární projekt, který studentům umožnil rozvíjet různé schopnosti a dovednosti.

Autor projektu: Martina Teichmannová, Eva Balcarová, Eva Pallová – Základní škola Aloise Jiráska, Lanškroun

Věk zapojených žáků: 10 – 13 let

Partneři: Česká republika, Polsko

Jazyk projektu: čeština, polština, angličtina

Cíl projektu: Cílem projektu bylo pomoci našim žákům rozvíjet základní dovednosti, které jim umožní stát se aktivními, kreativními, sebejistými, úspěšnými, nezávislými a efektivními občany Evropy. Dosáhli jsme těchto cílů tím, že jsme vytvořili kreativní prostředí, ve kterém žáci rozvíjeli snadným a zajímavým způsobem znalosti o obou zemích i městech. Našim cílem bylo i to, aby studenti poznali školní prostředí partnerské školy nejen kontaktem po počítači, tedy virtuální cestou, ale i návštěvou partnerské školy.

Postup práce: V první řadě se během února a března žáci navzájem seznámili tím, že  představili svou školu, město a zemi. Využili při tom prezentací nebo elektronickou knihu a kvízy, uspořádali jsme první videokonferenci. V dubnu jsme uskutečnili druhou videokonferenci a podělili se o nápady jednotlivých škol z oblasti experimentů, umění a řemesel (výukové programy). Během května jsme se zabývali společnou historií a vytvářeli prezentace na toto téma. Následovala vzájemná návštěva na školách. Studenti se podělili o informace o každodenním životě na jejich školách, mluvili spolu o svých zájmech. V červnu připravili učitelé žákům dotazník, ve kterém se studentů ptali, jak se jim projekt líbil, co by změnili či co by chtěli do projektu přidat.

Spolupráce/inspirace: Polští učitelé jsou velmi zkušení v práci s eTwinningem a hlavně zpočátku nám velice pomohli radami při práci se všemi nástroji v Twinspace. Vzájemně jsme se učili novým poznatkům při práci s různými ICT nástroji při každodenní práci. Žáci poznali život svých polských kamarádů, detailněji se seznámili s jejich městem i zemí. Tím jsme se je snažili připravit pro kvalitní život v Evropě, ve které budou hrdi na svou zemi, ale budou chápat i přijímat myšlení a život v jiné zemi. Při prezentacích získávali zdravé sebevědomí, velmi se zdokonalili při práci s různými ICT nástroji.

Předměty: cizí jazyky, Evropská studia, historie kultury, hudební výchova, zeměpis, informatika/ICT, občanská výchova, přírodní vědy, umění

Využití ICT nástrojů: Powerpoint, Impress, Prezi, Tricider & Padlet, Twinspace, Voki, Wix, exe.learning, Movie Maker, Pinnacle a Wevideo, Sledeshare, YouTube, Google Forms

Výstupy projektu:

https://live.etwinning.net/projects/project/124288

https://twinspace.etwinning.net/17868/pages/page/133443

http://www.lanskroun.eu/zs%2Da%2Djiraska%2Detwinningovy%2Dprojekt%2Dlooking%2Dfor%2Dsimilarities/d-7082

http://www.zsaj.cz/aktuality/etwinningovy-projekt-looking-for-similarities

Ocenění: Certifikát kvality 2016, Národní cena 2016