ZŠ – Save the world – Save yourself

Projekt se věnoval aktuálnímu tématu ochrany životního prostředí. Hlavním cílem bylo, aby si žáci uvědomili, že naše planeta je jen jedna a pokud si ji lidstvo zničí, ublíží tím nejvíce sobě. Celý projekt byl rozčleněn do několika témat, která v současné době ohrožují naši planetu. Žáci pracovali od října do června společně s italskými, řeckými a polskými partnery, s moderními technologiemi, učili se nové aplikace a vzájemně komunikovali. Připravovali pro své partnery úkoly, aby si zábavnou formou ověřili svoje znalosti. Součástí bylo i společné vytvoření e-knihy se všemi informacemi. Na závěr zvolili nejlepší projekt a pomocí mezinárodní organizace ho finančně podpořili. Důležitá byla i skutečnost, že peníze žáci získali vlastními aktivitami.

Autoři projektu: Lenka Nováková, Jakub Melich, ZŠ Václava Talicha, Most

Věk zapojených žáků: 12 – 15 let

Partneři: Česká republika, Itálie, Řecko, Polsko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Projekt byl integrován do školního vzdělávacího plánu pro angličtinu, konverzaci v angličtině a estetickou výchovu. Byl rozdělen do osmi kapitol v prostředí TwinSpace – Welcome activities, Logo competition, Videokonference, Common Activities, Endangered areas of the planet Earth, Nature Box, Mini Nature Dictionary a Finální část. Finální část sestávala z tvorby elektronické knihy, vyhledávání organizace na podporu ohrožených druhů živočichů a záchranu pralesů, společné hlasování a vybrání projektu na podporu. Školy zorganizovaly dny otevřených dveří s představením projektu a finanční sbírky na podporu orangutanů na Borneu a Sumatře. Žáci se zásluhou projektu seznámili s řadou současných problémů světa týkajících se životního prostředí. Zjistili, že důsledkem nezodpovědného chování lidí je naše planeta skutečně v nebezpečí. Mnoho zvířat je ohrožených, a přestože žijí tisíce kilometrů daleko, je to i náš problém a je potřeba s tím něco dělat. Příkladem je například kácení deštných pralesů a následné pěstování palmy olejné, ale i velké znečištění moří v důsledku používání plastových obalů. Žáci využívali angličtinu v přirozeném prostředí, komunikovali s žáky jiných zemí. Naučili se nové ICT nástroje a aplikace, které následně využívali. Přínosem pro školu bylo, že se do projektu podařilo aktivně zapojit velké množství žáků. Byli zapojeni i rodiče, kteří se s projektem seznámili v rámci dne otevřených dveří a článků na stránkách školy. Projekt byl podporován vedením školy.

Předměty: Cizí jazyky, Ekologická výchova, Informatika/ICT, Mezipředmětové vztahy, Občanská výchova, Přírodní vědy, Umění, Zeměpis

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, Youtoube,Dotstorming, Kahoot, Thinglink, Padlet, Tricider, Answergarden, Google Forms, Storyjumper, Skype, Wikipedia

Výstupy projektu:

https://dotstorming.com/b/5c0d436c182f833f41558307

https://www.storyjumper.com/book/index/67809955/5cab6340bc121

Ocenění: Certifikát kvality 2019, Národní cena 2019

  

ZŠ – HeartHeroes

Projektem provázela postavička HeartHero, která žáky z devíti zemí přizvala do svého týmu HeartHeroes – Hrdinů s dobrým srdcem. Tito hrdinové pomáhají druhým a dělají lidem radost, zachraňují naši planetu a rozvíjejí sami sebe. Žáci dělali různé dobré skutky, šířili laskavost, organizovali dobročinné akce, věnovali se seberozvoji, komunikovali se zahraničními vrstevníky prostřednictvím moderních technologií i klasické pošty, společně vytvořili video, navrhli si vlastní trička, prostřednictvím Freerice získali přes 3 800 000 zrnek rýže pro lidi v oblastech s nedostatkem jídla, vedli si hrdinské deníky, sdíleli své činy a vzájemně se inspirovali.

Autorky projektu: Michal Přibyl, Základní škola TGM Borohrádek

Věk zapojených žáků: 10 – 16 let

Partneři: Česká republika, Finsko, Moldávie, Ukrajina, Bulharsko, Francie, Turecko, Španělsko, Rumunsko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Projekt byl zařazen do běžné výuky, mediálního kroužku, činnosti školní družiny. Žáci na některých aktivitách pracovali ve svém volném čase či na odpoledních setkáních spojených s přespáním ve škole. Celá škola se zapojila do projektového dne. Žáci zorganizovali řetězec dobrých skutků a namotivovali veřejnost k zapojení. Dále chtěli pomoci chlapci se svalovou dystrofií ke splnění snu o účasti na paralympiádě, a tak ve škole vymysleli charitativní běh, díky kterému pro chlapce získali přes padesát tisíc korun. Prostřednictvím tohoto projektu prokázali, že i škola z malého města dokáže velké věci. Projektové aktivity byly začleněny do učebních plánů anglického jazyka, informatiky, výtvarné výchovy a pracovních činností, etiky a občanské výchovy, ekologie a přírodopisu či českého jazyka. Při projektu byl kladen důraz zejména na kompetence komunikativní, sociální a personální (účinná komunikace s okolním světem, soužití a spolupráce s druhými, vyjadřování myšlenek, společná práce, příjemná atmosféra v týmu, pěstování mezilidských vztahů, pozitivní představy o sobě samém, pozitivní přístup k životu).

Předměty: Cizí jazyky, Ekologická výchova, Evropská studia, Informatika/ICT, Mediální výchova, Mezipředmětové vztahy, Společenské vědy

Využití ICT nástrojů: tablety, Facebook, Skype, TwinSpace, Google Dokumenty, Skype, Canva, Pixabay

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/72806/pages/page/653818

https://heartheroes.wixsite.com/czech

https://www.hatefree.cz/blo/hf-zpravy/3212-borohradek

http://www.zsboro.cz

Ocenění: Certifikát kvality 2019, Národní cena 2019

  

ZŠ – Food Experts

Tento projekt byl pokračováním spolupráce pěti evropských škol z roku 2017/2018. Partneři ze Španělska, Francie, Řecka, Polska a České republiky komplexně zpracovávali téma aktivního přístupu ke zdravé stravě. Žáci si během celého školního roku vyměňovali informace, rady, recepty, etikety se složením potravin a na jejich základě rozvíjeli své praktické dovednosti. Kreativně zpracovali loga inspirovaná tvorbou Giuseppa Arcimbolda a přizpůsobovali si recepty od svých vrstevníků vlastním potřebám a možnostem. Kromě toho si žáci zlepšili své dovednosti v anglickém jazyce, poznávali zvyky a tradice partnerů a sdíleli s nimi své. Pracovali s moderními technologiemi, poučili se o bezpečnosti na internetu v oblasti sdílení soukromých informací a fotografií, i volby bezpečných hesel ke svým uživatelským účtům v Twinspace. 

Autorka projektu: Lucie Nová, Základní škola K Milíčovu, Praha 4

Věk zapojených žáků: 10 – 12 let

Partneři: Česká republika, Španělsko, Francie, Řecko, Polsko

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Metody práce zahrnovaly práci jednotlivců (návrh loga, výroba vánočního přání pro každé z dětí v projektu, posty na rozlučkové online nástěnce, fotografování školy, školního jídla, přání od partnerů na vánočním stromě doma a přípravy pokrmů a jejich zasílání e-mailem učitelům), dvojic (komentáře v Journalu, vzájemná pomoc při vyplňování dotazníků v průzkumu o způsobu stravování a evaluačního průzkumu) i větších skupin nebo celé třídy (komentáře a dotazy na Voicethreadech o školách a jídle ve škole, písemné rady dětem partnerských škol ohledně stravování na základě výsledků průzkumu stravovacích návyků v jednotlivých školách, překlady receptů, příprava pokrmů, práce týkající se složení potravin). Žáci ocenili čtení etiket vybraných produktů – česká skupina kromě obsahu živin v souladu s plánem projektu řešila navíc i přídavné chemické látky (dobrovolná aktivita), žáci si je spolu vyhledávali na internetu. Žáci o škodlivosti některých přísad neměli tušení a byli velmi překvapení, proč se používají.

Předměty: Cizí jazyky, Dramatická výchova, Informatika/ICT, Mediální výchova, Mezipředmětové vztahy, Nauka o vedení domácnosti, Občanská výchova, Předměty na 1. stupni

Využití ICT nástrojů: stolní počítač, tablety, mikrofon, interaktivní tabule, videokamera, fotoaparát, Padlet, nástěnka Linoit, Google Docs, Google Forms, Learning Apps, Quizizz, YouTube videa, VoiceThready, OurBoox

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/71573

https://padlet.com/lucienova271/8kxomfb1iikr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnoBwdHFkYH8QXqk4kn9Tgd_fQ6v-eetqjHTpPqNrLZCw0zg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Ocenění: Certifikát kvality 2019, Národní cena 2019

  

ZŠ – Discovering a New Island

V tomto projektu vytvořili partneři v eTwinningovém prostředí za deset měsíců ostrov pro studenty z různých zemí – z České republiky, z Litvy, ze Slovenska a z Kanady (partneři z Kanady se podíleli pouze na některých aktivitách) – kteří mají rádi čtení, kreslení, zpěv, tanec a práci s moderními technologiemi a práci v týmu. Všechny aktivity byly vytvořené na tomto ostrově pomocí kreativity, protože ta podporuje duševní růst dětí. Žáci dostali nové příležitosti pro vyzkoušení vlastních nápadů a nových způsobů myšlení a řešení problémů. Tento ostrov je jako eTwinningová hvězda – malá, ale zářící.

Autorky projektu: Nikola Billová, Masarykova ZŠ Plzeň, Lucie Jindráková, 2. ZŠ Dobříš

Věk zapojených žáků: 6 – 13 let

Partneři: Česká republika, Slovensko, Litva, Kanada

Jazyk projektu: angličtina

Informace o projektu: Cílem projektu byla vzájemná spolupráce a komunikace v anglickém jazyce na mezinárodní úrovni. Dělo se tak pomocí různých společných úkolů na ostrově. Metody práce byly hlavně zaměřené na práci ve skupinách, na kolektivním domlouvání se. Dále byly využívány metody slovní /práce s textem, rozhovor) a metody názorně demonstrační (instruktáž – například při vytvoření společného loga). Největší motivací pro žáky byla samotná komunikace s žáky z jiné země. Žáci si rozšířili své vědomosti o jiných zemích i o své vlastní zemi. V oblasti technických dovedností si žáci své dovednosti a vědomosti prohloubili v práci s internetem, s programem Microsoft Word, s webovým nástrojem Colorillo. Pro svou práci využívali počítače, prostorovou představivost rozvíjeli prostřednictvím tabletů a robotů Dash a Blue-bot. O projekt se velice zajímali rodiče zúčastněných žáků. Po zveřejnění na facebookových stránkách školy se nejen rodiče, ale i další žáci chtěli také zapojit. Během roku se tedy do skupiny žáků další noví žáci přidávali.

Předměty: Cizí jazyky, Hudební výchova, Občanská výchova, Předměty na 1. stupni, Technologie, Umění

Využití ICT nástrojů: TwinSpace, Colorillo, Popplet, Google nástroje, např. Googlemaps, tablety, roboty Dash a Blue-bot, Youtoube, Kahoot, Voice Theread, Power Point, Word, Questionaries

Výstupy projektu:

https://twinspace.etwinning.net/70461/home

http://masarykovazs.cz/krouzek-anglicka-konverzace-hrou-v-etwinnigovem-projektu/

https://www.facebook.com/pg/mzsplzen/posts/?ref=page_internal

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533906770390297&id=348771205570522

Ocenění: Certifikát kvality 2019, Národní cena 2019