Nabídka účasti na kontaktních seminářích Leonardo da Vinci pro Střední a vyšší odborné školy

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, program Leonardo da Vinci nabízí všem zájemcům účast na následujících kontaktních seminářích v oblasti odborného vzdělávání.

Leonardo da Vinci je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. S programem se můžete blíže seznámit na stránkách NAEP v článku zde.

Více informací o přípravných návštěvách/kontaktních seminářích a způsobu podání žádostí o grant naleznete zde. V případě zájmu nás kontaktuje na emailu pv@naep.cz, rádi Vám podáme bližší informace.

Nabídka kontaktních seminářů podzim 2012:

  1. 1. European Cooperation in the Field of Agriculture, the Enviroment and Ecology,který se koná od 9. – 12. 10. 2012 ve Varšavě, Polsko. Seminář je zaměřen na plánování a realizaci Projektů Partnerství a Mobility LdV. Komunikačním jazykem je angličtina. Termín předložení žádosti o grant 3. září 2012.
  1. 2. Kontaktní seminář ECVET – Building ECVET!, který se koná od 22. – 24. 10. 2012 v Lucemburku, Lucembursko. Evropský systém ECVET řeší otázku uznávání kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu. Komunikačními jazyky jsou francouzština a němčina. Termín předložení žádosti o grant je 3. září 2012.
  1. 3. Kontaktní seminář Leonardo da Vinci pro Projekty Mobility a Partnerství, který se koná od 29. – 31. 10. 2012 v Bernu, Švýcarsko. Komunikačními jazyky semináře jsou francouzština a němčina. Termín předložení žádosti o grant je 3. září 2012.

Bližší informace o plánovaných seminářích (pozvánku a předběžný program) naleznete v části věnované kontaktním seminářům zde.

  

Kontaktní seminář Vídeň

The Austrian NSS organizes a contact seminarfrom the 20.-22.06.2012 in Vienna.

Last free places for participants from other countries.

The seminar addresses teachers from vocational training schools with pupils from ~16 to ~19 years.

Participants for now will come from Austria, Finland, Latvia, the Netherlands and the United Kingdom.

Komunikačním jazykem semináře je angličtina. Seminář je zaměřen na hledání partnerů pro projekt eTwinning. Naučíte se základům spolupráce, vyzkoušíte si práci v prostředí Twinspace a s užitečnými ICT nástroji. Účast na semináři je pro účastníky zdrama. Jízdenku, pojištění, ubytování a poplatek za seminář hradí eTwinning NSS.

V případě zájmu o tento seminář nás kontaktujte, co nejdříve na email NSS: etwinning@naep.cz

  

Mezinárodní kontaktní seminář pro učitele ruštiny – Riga, 27. – 29. dubna 2012

Datum: 27. – 29. dubna 2012

Věková skupina žáků: 12+ ( 2. stupeň ZŠ, SŠ)

Zúčastněné země: ČR, Slovensko, Estonsko, Lotyšsko, Litva   a Polsko

Místo konání: Riga

Jazyk semináře: ruština

Srdečně zváni jsou všichni učitelé ruštiny, kteří mají zájem začít pracovat na mezinárodním vzdělávacím projektu online. Cílem semináře je umožnit osobní setkání zájemcům o etwinningová partnerství a motivovat je pro tvorbu projektů v ruštině.

Seminář je pro vybrané účastníky zdarma, cestovné, ubytování, stravování i konferenční poplatek jsou hrazeny z prostředků eTwinning.

Zájemci o účast na semináři v Rize  se mohou registrovat zde.

Registrací na seminář nevzniká nárok na účastnické místo. Vybraní účastníci budou osloveni mailem.

  

Mezinárodní kontaktní seminář pro učitele přírodních věd – Varšava, 19. – 22.dubna 2012

Datum: 19. – 22. dubna 2012

věková skupina žáků: 10+ ( 2. stupeň ZŠ, SŠ)

zúčastněné země: ČR, Maďarsko,, Itálie, Lotyšsko, Španělsko a Polsko

Místo konání: Gromada Lotnisko Hotel, Varšava

jazyk semináře: angličtina

Srdečně zváni jsou všichni učitelé přírodovědných předmětů, kteří mají zájem začít pracovat na mezinárodním vzdělávacím projektu online. Cílem semináře je umožnit osobní setkání zájemcům o etwinningová partnerství a motivovat je pro tvorbu projektů v přírodovědných předmětech.

Seminář je pro vybrané účastníky zdarma, cestovné, ubytování, stravování i konferenční poplatek jsou hrazeny z prostředlů eTwinning.

Zájemci o účast na semináři ve Varšavě  se mohou registrovat zde.

Registrací na seminář nevzniká nárok na účastnické místo. Vybraní účastníci budou osloveni mailem.