ITEC na ZŠ Hanspaulka v Praze 6

V červnu letošního roku jsme měli na naší škole (Základní škola Hanspaulka, Praha 6; http://www.zshanspaulka.cz) příležitost vyzkoušet si s žáky praktické využití metodiky vytvořené v rámci mezinárodního projektu iTEC. Do výuky realizované tímto způsobem se zapojilo celkem 26 žáků, kteří ve dvou oddělených pracovních skupinách absolvovali ucelený blok šesti vyučovacích hodin sestavený z rozličných aktivit vycházejících z návrhů pro tvorbu výukových scénářů projektu iTEC.

Výukový blok byl primárně zaměřen do oblasti využití ICT – hlavním cílem bylo úspěšně zvládnout a dostatečně procvičit tvorbu a následnou verbální prezentaci elektronických prezentací. Od počátku však byl značně přítomen i multidisciplinární přesah, neboť současně – vzhledem k námětům jednotlivých zpracovávaných prezentací – byl značný prostor věnován i tématům z historie, estetiky, přírodopisu atd. S ohledem na časovou (jednalo se o ucelený blok sestávající z 6 vyučovacích hodin, který byl realizován ve 2 po sobě následujících dnech), prostorovou (výuka se postupně konala na několika místech ve škole – ve standardní třídě, v počítačové učebně, knihovně i v terénu mimo školu) a technickou (byly využívány počítače, netbooky, interaktivní tabule – IWB, audio-video a foto technika atd.) náročnost se věnovali skupině žáků 2 učitelé – kromě učitele zapojeného do projektu iTEC s odbornou orientací na ICT též kolegyně s odborností historie, estetika a přírodní vědy.

Z nástrojů ICT byl využit výše zmíněný hardware, ze sféry SW a síťových aplikací nejvíce žáci používali sady kancelářských programů Office (MS Office 2007 a Open Office 3), dále pak program pro IWB  SMART Notebook a on-line prostředí Google Apps (škola disponuje přístupem k lokalizované verzi). K rozřazení (rozlosování) do pracovních miniskupinek bylo využito nástroje TEAM-UP.

Z detailního scénáře celého výukového bloku, který je k dispozici na internetu prostřednictvím níže uvedeného odkazu, je zřejmé, že elektronická prezentace vytvořená žáky, byla jen jedním z výstupů uskutečněné výuky. Významnější jednoznačně byla vlastní verbální prezentace výsledků práce žáky a následná diskuse, která oba úspěšně realizované a žáky velmi kladně přijaté bloky uzavřela. K níže odkazovaným náhledům prezentací proto, prosím, přistupujte pouze jako k ilustrativním příkladům jedno z typů výstupů projektu na naší škole.

scénář výukového bloku:

https://docs.google.com/open?id=0B77YEWvtcjeVZm9BYlVqNjdPeVU

složka s prezentacemi a scénářem:

https://docs.google.com/folder/d/0B77YEWvtcjeVS3lnTUh0YXl6Njg/edit

  

ITEC na odborné škole v Přerově

Na konci školního roku jsme vyzkoušeli Learning stories na odborné škole. Studenti jsou budoucími odborníky na informační technologie, takže využití technologíí pro vzájemnou interaktivní výuku se jevilo jako výborný nápad. Projektu jsem zkoušela ve dvou třídách angličtiny, u pokročilých a u začátečníků.

Ve třídě začátečníků, kteří umí zatím velmi málo, jsme zkusili velmi jednoduchý projekt. Studenti se měli rozdělit do týmů v nástroji TEAM-UP si vybrat jedno z připravených témat. Zde byl problém, neboť  TEAM-UP neustále padal, nefungoval jak měl a načítání bylo velmi pomalé. Myslím, že je potřeba na tomto nástroji ještě velmi zapracovat. Takže jsme se rozdělili do týmů, týmy si vybrali téma. V aplikaci www.prezi.com každý tým vyrobil miniprezentaci, do které vložil nová slovíčka na své téma. Pak si studenti prezentaci navzájem pouštěli a učili se slovíčka. Nakonec použili jako feedback křížovku, kterou na svá slovíčka vyrobili v programu www. puzzlemaker.com.

Celý miniprojekt trval dvě vyučovací hodiny. A hodnocení? Velmi zajímavý způsob jak kreativně obohatit výuku a naučit se víc. Jen přípravné fáze (výroba prezentací a křížovek) by asi v ostrém režimu probíhala ve formě domácí práce (alespoň částečně), aby se práce časově zefektivnila.

Odkazy na obě prezentace jsou zde:

Family

Home

 

Ve třídě pokročilejších studentů jsme využili faktu, že se právě učí téma Literatura.

Jejich úkolem bylo v týmech tří až čtyř studentů přečíst jednu z povídek A.E. Poa, kterou si opět měli vybrat v programu TEA-UP. Program nám opět vzdorovat, takže jsme výběr provedli jinak. Studenti v týmu povídku přečetli, sestavili stručný obsah se třemi otázkami a vše uložili na www.storyjumper.com do společné, již nachystané knihy. Podívejte se sem.

Po kompletaci knihy si všichny přečetli povídky, které sami nepsali a v aplikaci www.wallwisher.com napsali odpovědi na otázky. Viz odkaz: www.wallwisher.com/wall/storiesbypoe

Hodnocení bylo stejné jako u třídy začátečníků. Kreativní způsob výuky, ale lze zefektivnit přípravou některých částí samostatnou přípravou.

 

 

  

Výstupy z práce českých škol – podzim 2011

Základní škola, Školní 519, 431 51 Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

  •    o projektu iTEC zde
  •    video z projektu iTEC zde

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Ostrava, p.o.

  

iTEC v pořadu České televize PORT

Podívejte se, jak bude vypadat škola budoucnosti! Reportáž o projektu iTEC v pořadu české televize PORT. Pořad byl natáčen v ZŠ Klášterec nad Ohří, která byla jednou z prvních pilotních škol projektu v ČR.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/783-skola-budoucnosti/