Co si myslí žáci ZŠ TGM Borohrádek o projektu iTEC?

DSC_0196

 

Je to velice dobrý projekt, ve kterém si procvičíme učivo 6. a 7. Třídy a to zábavným stylem. Navíc to je výborný projekt pro týmovou spolupráci, kdy si musíte rozdělit úlohy, abyste mohli začít dělat hru. Máme i vlastní blogy, o které se musíme starat, a na které píšeme, co jsme právě udělali atd. Blogy jsou částečně i v anglickém jazyce, aby se na ně mohli podívat žáci z partnerských škol.  – Jakub Chaluš, 8.A, tým Clever Heads

Projekt iTEC je zábavný. Při tomto projektu vzděláváme 6. a 7. ročník a i my sami si tím procvičujeme angličtinu. Hra, kterou vytváříme v tomto projektu, je nejen zábavná, ale i naučná. –  Lukáš Chvojan, 8.A, tým Clever Heads

Číst více

  

iTEC na ZŠ TGM Borohrádek

 

15

 Žáci ZŠ TGM Borohrádek z 8.A a 8.B od začátku dubna poznávají, jak by mohla vypadat výuka ve třídě  budoucnosti. Borohrádecká škola je totiž jednou ze sedmi českých základních a středních škol, které jsou v tomto pololetí zapojené do velkého evropského projektu iTEC.

Projektu iTECInnovative Technologies for an Engaging Classroom – se účastní 27 partnerů včetně 15 evropských ministerstev školství. Projekt řízený organizací European Schoolnet, do kterého Evropská komise investuje v průběhu čtyř let téměř 9,5 milionů eur, se snaží načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi.

Projekt vytváří obecné výukové scénáře, které poté učitelé přetvářejí v konkrétní výukové plány. Typickými znaky scénářů jsou důraz na využívání moderních technologií běžně dostupných v průměrné evropské třídě ve výuce všech předmětů, práce se zdarma dostupnými on-line aplikacemi, prostor pro týmovou a tvořivou práci žáků či nová role učitele. Ten je průvodcem žáků, který podněcuje tvořivost, pomáhá hledat a realizovat nápady či poskytovat potřebnou podporu.

Číst více

  

Mezinárodní setkání iTEC ve Future Lab Classroom

DSC_0316

 

Na počátku roku 2013 jsem se poprvé setkal se spojením iTEC Třída budoucnosti. Moji pozornost upoutal již samotný     název a především hlavní cíl projektu – načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi. Využil jsem výzvy vyzkoušet si výuku ve třídě budoucnosti a na konci března byl projekt iTEC v naší základní škole oficiálně zahájen.

Žáci osmých tříd  naší školy tak v hodinách angličtiny vytvářejí vzdělávací počítačové hry pro žáky šestých a sedmých ročníků. Žáci zapojení do projektu pracují ve skupinkách, vedou své blogy, prezentují výsledky své práce a používají celou řadu moderních technologií – http://iteczsboro.webnode.cz. Zábavnou a motivující formou tak zdokonalují nejen angličtinu, ale rozvíjejí také tvořivost a mnoho dovedností nezbytných pro budoucí profesní uplatnění.

Číst více

  

OULU Winter School- exploring engaging educational tools and technology

Ve dnech 12. až 15. března   proběhlo velmi zajímavé setkání evropských učitelů zapojených do programu ITEC -Winter school ve finském Oulu. Na jednom místě jsme se tak my- učitelky z České republiky mohly spolupracovat s pedagogy více než  15 evropských zemí, také z Turecka a Izraele.

Akce se konala v prostorách školy UBIKO, která se nachází v areálu univerzity a slouží jako cvičná škola pro budoucí pedagogy. Mohli jsme si prohlédnout velmi nápaditě zařízené učebny pro žáky 1. stupně. Vybavení každé třídy je možno flexibilně upravit pro různé formy práce se žáky. Nábytek je vkusný a velmi prakticky zpracovaný, nechybí koutky pro odpočinek dětí a posezení s kamarády. Našim dětem by se určitě nejvíce líbila dokovací stanice s tablety a chytrými telefony.

Na podzim jsme na našich školách v rámci 3. cyklu projektu ITEC ověřovali scénáře, které hledají způsoby, jak smysluplně zapojit ICT techniku do běžné výuky  ve 21. století. Žáci z naší školy v Českém Těšíně například navrhovali v týmech nový design počítačové učebny včetně nábytku , jeho rozmístění a technického vybavení. Změřili rozměry učebny, zhodnotili stávající stav, navrhli změny, které zapracovali do grafických návrhů na počítači, připravili rozpočet a prezentovali své nápady veřejně před svými spolužáky a pedagogy. Vyzkoušeli si přitom řadu činností, které je čekají v budoucím životě- pracovat v týmu, dohodnout se na řešení se spolužáky, rozdělit si práci a dokázat prodat svůj zajímavý nápad, což se v některých případech projevilo jako nejobtížnější část úkolu. Při práci využili své znalosti z hodin informatiky , matematiky a jiných předmětů a další vědomosti získali.

Na setkání učitelů jsme na základě svých zkušeností z výuky zpracovávali nové   scénáře pro pilotování ve 4. cyklu.Stejně jako děti jsme pracovali v týmech, navzájem si vyměňovali své poznatky, rozvíjeli nápady. Činnost to byla zajímavá a inspirativní. Výsledným výstupem byl zkonkretizovaný scénář  upravený pro použití na základní nebo střední škole. Naše česko- slovenská skupina „Crowberry“ ve složení Helena Lazarová, Martina Kupiliková, Jarmila Janisková a Ivana Daridová zpracovala myšlenku, kdy by se v rámci školní olympiády měřily sportovní výkony dětí, jejich tepová frekvence, údaje by žáci zapracovali do grafů a tabulek a prezentovali data v souvislosti s životním stylem testovaných osob-např. sportovci versus hráči na PC. Výstupem by bylo doporučení pro změnu životního stylu méně výkonných „sportovců“. Během pobytu ve škole UBIKO jsme měli možnost dozvědět se mnohé o vzdělávání ve Finsku i v jiných zemích.

V rámci závěrečného večera jsme se také věnovali i sportovním aktivitám . Největší úspěch měl asi Human curling. Všichni bez rozdílu jsme se navlékli do kombinéz a zimní obuvi a každý mezinárodní tým místo kamene tlačil na metu jednoho svého člena v nafukovacím kruhu. Zvítězil samozřejmě tým s nejpromyšlenější taktikou.

Svým článkem bych chtěla hlavně poděkovat za možnost zúčasnit se takovéto podnětné mezinárodní akce a doporučit práci na projektu ostatním učitelům.

Jako největší přínos pro sebe hodnotím kromě nových využitelných podnětů pro učitelskou profesi hlavně možnost zdokonalovat se v anglickém jazyce a seznámit se s novými  zajímavými lidmi.

Mgr. Helena Lazarová, ZŠ a MŠ Hrabina, Český Těšín