Na základní škole v Touškově se učí pomocí online hry

V rámci projektu inGenious si žáci ZŠ Touškov vyzkoušeli výukovou hru Strong Truck.

„Základem naší online hry je určitě pohyb automobilu, který má dovézt náklad. Žáci 9. ročníku již vědí ze 7. třídy z fyziky, co to znamená, když je těleso v klidu a v pohybu. Cílem této hry je dojet v co nejkratším čase zadanou dráhu a přivést co největší náklad. Abychom si osvěžili trochu učiva z matematiky 7. třídy, zopakovali jsme si, co je to přímá a nepřímá úměrnost. Úkolem žáků bylo vymyslet několik příkladů z praxe. Tyto příklady se ovšem musely vztahovat k naší online hře STRONG TRUCK. A že toho žáci vymysleli spoustu… Kromě pohybu, přímé a nepřímé úměrnosti najdeme v této hře spoustu dalších pojmů a jevů z fyziky, například těžiště nebo také odpor vzduchu,“ popisuje netradiční hodinu paní učitelka Martina Kupilíková.

Více informací a fotografie naleznete na webové stránce školy: http://www.skola.touskov.cz/projekty/ingenious_2013_2014/strong_truck/foto/index.html a http://www.skola.touskov.cz/projekty/ingenious_2013_2014/strong_truck.html

  

Žáci základní školy ve Vimperku učili své mladší spolužáky matematiku

V rámci evropského projektu inGenious se žáci vimperské základní školy pod vedením paní učitelky Jany Doležalové vyzkoušeli, jaké to je učit mladší spolužáky matematiku.  „Druhý modul mezinárodní projektu, do kterého je naše škola zapojena, byl opět vytvořen společností Intel. Tento modul – Mathematical Toolkit – je složen z částí: číselná osa, diagramy, pravoúhlá soustava souřadnic a geometrické obrazce. Stejně jako první modul i tento prozkoumávali žáci osmého ročníku. Poté, tentokráte však v roli učitele, s modulem postupně ve čtyřech vyučovacích hodinách seznámili žáky šestého ročníku. Vznikly tak velice zajímavé hodiny matematiky. Teda vlastně nejenom matematiky, protože s použitím metody CLILL měli žáci dané hodiny česko-anglické,“ říká Jana Doležalová.

A jak se žákům role učitele líbila? Jejich reakce si můžete přečíst na webových stránkách školy http://www.zsvimperk.cz/index.php?option=content&task=view&id=555

  

Zábavná a smysluplná hra o matematice

Základní škola Smetanova ve Vimperku je ve školním roce 2013/2014 zapojena v mezinárodním projektu inGenious. Jedná se o velký evropský projekt v oblasti spolupráce škol a průmyslových podniků. Projekt koordinuje European Schoolnet a European Roundtable of Industrialists, v ČR ho koordinuje Dům zahraniční spolupráce. Cílem projektu je zvýšení spolupráce škol a podniků a inovace výuky matematiky a přírodovědných předmětů. Firmy vytváření inovativní výukové materiály, které školy následně testují ve výuce.

Jako první modul si žáci ve Vimperku vyzkoušeli Skoool football. V tomto programu, vytvořeném pro tento projekt společností Intel, jde o propojení znalostí z geometrie, statistiky, pravděpodobnosti, finanční matematiky, fyziky a zdravovědy v podstatě na základě sestavení fotbalového týmu a zajištění fotbalové hry. „Vzhledem k tomu, že projekt je v anglickém jazyce, nemalý význam má i schopnost komunikace žáků na dané téma v anglickém jazyce,“ říká paní učitelka Jana Doležalová.

A co si o projektu myslí sami žáci?                                                                                   

Je to zábavná a smysluplná hra o fotbale a matematice. (Maruška Hejlková)

Tato hra mě nadchla, protože zde byly zakomponovány věci z matematiky a z angličtiny, které v běžné učebnici pro základní školy ani ve výuce nenaleznete. V matematice jsme se naučili i nové pojmy jako byl modus a medián, ale také jsme si spoustu dalších věcí zopakovali a zjistili jsme, kde můžeme všude matematiku uplatnit. V angličtině jsme se setkali s úplně novými slovíčky, například tupý, ostrý a pravý úhel, některé matematické pojmy a třeba i názvy úrazů. To vše jsme se naučili hrou, která nás bavila. A to je důležité. (Lucie Matheislová)

Více informací naleznete na webu školy.

  

Biologii a fyziku lze učit hravě

Ve školním roce 2013/2014 se Základní a mateřská škola Město Touškov již potřetí zapojila do mezinárodního projektu inGenious http://www.ingenious-science.eu/web/. Cílem projektu je popularizace přírodních věd a jejich propojení s průmyslem. Projekt koordinuje v ČR Dům zahraniční spolupráce.

ZŠ a MŠ Město Touškov patří mezi 10 vybraných škol v České republice. V listopadu si žáci 8. A spolu s paní učitelkou Martinou Kupilíkovou vyzkoušeli jeden z modulů projektu inGenious – Sensor Adventure.

Sensor Adventure je online hra zaměřená zejména na oblast biologie a fyziky. Jejím cílem je motivovat žáky prostřednictvím online misí – počasí a meteorologické družice, bio dome a rostlinné prostředí, ekologické vesnice a farmy. Celé dobrodružství se zabývá životním prostředím. Sensor Adventure byl navržen speciálně pro podporu výuky žáků. Úkoly jsou ukázány v různých situacích z reálného světa.

Výstupy z projektu můžete vidět na těchto odkazech http://www.skola.touskov.cz/projekty/ingenious_2013_2014/sensor_adventure/index.html
http://www.skola.touskov.cz/projekty/InGenious_sensor/InGenious_sensor2.html