Soutěž u příležitosti týdne „Get online 2014“

Get Online Week 2014 je kampaň evropských telecenter na podporu zaměstnanosti s využitím počítačových a online (ICT) dovedností. Komunitní kampaň bude probíhat po celé Evropě, v 30 evropských zemích, a zaměří se na testování digitálních dovedností a diskuze o jejich využití při hledání pracovních míst a zlepšování pracovních pozicí – v telecentrech, knihovnách, nevládních organizacích a vzdělávacích centrech.

Kampaň odstartovala 1. března 2014 a vyvrcholí v týdnu od 24.- 30.3.2014, navazuje na předchozí ročníky. Letos je hlavní důraz bude kladen na problematiku zaměstnanosti a digitálních pracovních míst, v souladu s evropskou politikou a úsilím o dosažení vyšší míry zaměstnanosti a zlepšení situace na poli poptávky a nabídky v oblasti e-dovedností (eSkills).

V rámci kampaně vyhlašuje Národní centrum bezpečnějšího internetu pro školy, veřejné knihovny, ICM, DDM a jiné organizace pracující s mládeží soutěž o multimediální tablet. Podmínky soutěže:

  1. Uspořádat besedu, ve které si účastníci ověří úroveň svých znalostí v jednoduchém online testu Skillage,
  2. V rámci besedy zodpovědět dvě otázky:

a)        Jaké digitální dovednosti skutečně pomáhají při hledání zaměstnání, uplatnění v práci a v profesionálním růstu;

b)       Jaké digitální nástroje/webové stránky/online aplikace skutečně pomáhají při hledání práce a v zaměstnání

  1. Zodpovězené otázky spolu s fotografií provedené besedy, kde bude vidět logo Get Online Week (ke stažení na webu www.getonline.cz) zaslat Národnímu centru bezpečnějšího internetu na adresu info@saferinternet.cz.

Hlavní cenou soutěže je multimediální tablet, odměnou zúčastněným jsou další hodnotné ceny.

Informace o soutěži najdete na webových stránkách kampaně Getonline.cz

  

Termín pro udílení certifikátů kvality

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice vyhlašuje pro školy, které mají zaregistrován mezinárodní projekt eTwinning, termín udílení certifikátů Quality Label. Své žádosti můžete posílat do 1. 7 2014.

Hodnocení koordinuje Národní podpůrné středisko a sestavuje k tomuto účelu komisi hodnotitelů, která se skládá z odborníků působících ve vzdělávání. Certifikát kvality umožňuje vytipovat projekty, které mohou ostatním učitelům sloužit jako vzor. O certifikát kvality „eTwinning Quality Label“ mohou žádat všechny projekty, které dosud toto ocenění nezískaly – tedy i ty, které neuspěly v minulém hodnotícím kole.

Pro zařazení projektu do hodnocení  je nezbytné vyplnit elektronickou žádost, která je k dispozici v sekci „Projekty“ na Vaší „Pracovní ploše“ a vyplňuje se on-line. Žádost o hodnocení si podává každý učitel zapojený do projektu.

Několik tipů pro zdárné vyplnění žádosti o QL:
1. Žádost si připravte předem ve Wordu. Na vyplnění žádosti totiž máte jen 20 minut a za tento čas byste nemuseli zvládnout napsat vše, co byste o své práci chtěli hodnotitelům sdělit. Nepoužívejte také diakritiku, zmenšujete tím povolený rozsah jednotlivých částí žádosti o QL.
2. Pečlivě na svém desktopu zkontrolujte, zda žádost byla odeslána – zobrazí se Vám to na Vaší pracovní ploše v sekci Mé projekty ve sloupci Certifikáty. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte kontaktovat pracovníky NSS, kteří prověří, zda Vaše žádost skutečně odešla.
3. Žádná informace není zbytečná. Vaše děti byly určitě z práce na projektu nadšené a společně s partnerem jste udělali kus práce. Hodnotitelé to ale nevědí, nebojte se o tom rozepsat. I zdánlivě nevýznamná aktivita může ovlivnit hodnocení
4. Výstupy jsou nezbytnou součástí projektu, bez nich nelze projekt hodnotit. Nezapomeňte na své blogy, webové stránky projektu i školy, videa, případně i články v regionálním tisku (televizi), kde jste měli možnost projekt prezentovat.
5. Spolupráce s partnerem. Popište co nejpřesněji, jak spolupráce probíhala.
6. Podpora kolegů a vedení školy. Pokud se Vám podařilo zapojit do projektu další kolegy, napište o tom. Na druhou stranu se nebojte napsat, že vás kolegové ani vedení školy nepodporovali, není to Vaše chyba a Váš projekt tím neztrácí na kvalitě.

Všem přihlášeným budeme držet palce!!

Výsledky budou zveřejněny na www.etwinning.cz

 

  

Slovanský kontaktní seminář

Datum: 22. -25. května, Polsko

Zúčastněné země: ČR, Chorvatsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko

Jazyk semináře: slovanské jazyky – není nutná znalost žádného cizího jazyka

Srdečně zváni jsou všichni učitelé ZŠ ale i SŠ, kteří mají zájem začít pracovat na mezinárodním vzdělávacím projektu online a rádi by rozvíjeli projekt ve slovanském jazyce. Cílem semináře je umožnit osobní setkání zájemcům o etwinningová partnerství a motivovat je pro tvorbu projektů.

Seminář je pro vybrané účastníky zdarma, ubytování, stravování i konferenční poplatek jsou hrazeny z prostředků eTwinning.

Zájemci o účast na semináři  se mohou registrovat zde.

Registrací na seminář nevzniká nárok na účastnické místo. Vybraní účastníci budou osloveni e-mailem.

  

Interaktivní odpoledne a večerní koncert s novým programem Erasmus+

Ať nezaspíte Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce Vás srdečně zve na interaktivní odpoledne s novým programem Erasmus+ a večerní jazzový koncert

Akce je otevřená široké veřejnosti, zejména všem cílovým skupinám programu – učitelům a dalším pracovníkům v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, pracovníkům státní správy i neziskových organizací, zástupcům firem v oblasti vzdělávání a práce s mládeží, studentům i žákům, mladým lidem a dalším občanům, které zajímá nový program Erasmus+.

 

Odpolední program se koná v prostorách NoD od 14 do 17 hodin

Můžete navštívit zajímavé workshopy, v rámci kterých se seznámíte s možnostmi nového programu v praxi. Můžete se těšit mimo jiné na výstavu, kvízy a soutěže pro děti i dospělé, diskuze o zkušenostech se vzdělávacími programy, výstupy realizovaných projektů a další zajímavé aktivity.

Zájemci se mohou do nabízených aktivit v rámci akce zapojovat průběžně během celého odpoledne, kdykoli mezi 14 a 17 hodinou. Lze se zúčastnit všech nabízených aktivit nebo jen vybraných částí programu. Doporučený příchod na odpolední program je nejpozději do 16 hodin.

Odměnou za aktivní účast v odpoledním programu bude vstupenka na večerní doprovodný program – koncert v klubu Roxy.

Na interaktivní odpoledne s programem Erasmus+ se předem registrujte prostřednictvím formuláře v dolní části této stránky: http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/interaktivni-odpoledne-s-novym-programem-erasmus/

 

Večerní doprovodný program v klubu ROXY od 19 hodin

V rámci doprovodného programu připravujeme pro širokou veřejnost Jazzový koncert Milana Svobody a Big Bandu Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka od 19:00 v klubu ROXY. Vstupenky je možné získat v telefonické soutěži Domu zahraniční spolupráce, která proběhne ve dnech 3. – 7. 3. 2014 vždy od 14 do 16 hodin na tel. čísle 221 850 113. Soutěžit o vstupenky můžete také na Radiu1, Radiu Spin, TV Óčko nebo na www.protisedi.cz.

Místo konání:

Experimentální prostory NoD (Dlouhá 33, Praha 1)

 

Začátek akce: 18. 3. 2014 14:00

Konec akce: 18. 3. 2014 17:00

Kapacita: 300