Výzva: Pilotní školy pro evropský projekt zaměřený na využití tabletů ve výuce

Dům zahraničních služeb hledá pět pilotních tříd pro dvouletý evropský projekt Creative Classrooms Lab (2013 – 2015) zaměřený na využití tabletů ve výuce. Cílem projektu je vytvoření modelových výukových modulů pro tablety a jejich následné vyzkoušení v hodině.

Hledáme učitele splňující tyto podmínky:

  • Druhý stupeň ZŠ nebo všechny typy středních škol
  • Škola je vybavená tablety alespoň pro jednu třídu studentů, může se jednat o tablety jakéhokoli výrobce a typu. (Tato podmínka je důležitá, projekt nedisponuje prostředky na nákup vybavení).
  • Projekt je otevřený učitelům všech předmětů, prioritou jsou učitelé matematiky, přírodovědných a technických předmětů.
  • Komunikativní znalost angličtiny

Další informace a registrační formulář pro zájemce naleznete zde.

  

Hledáme školy, které chtějí zlepšit využívání ICT ve výuce!

Zapojte se do evropského projektu a zlepšete využívání ICT na své škole!

DZS hledá pilotní dvě základní a tři střední školy pro evropský projekt Living schools lab.

Cíl projektu: Vytvořit živou síť evropských škol, které spolupracují v oblasti zapojování informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, vzájemně si předávají zkušenosti a zlepšují se v oblasti ICT.

Preferované kraje ČR:

– střední školy: Ústecký a Liberský kraj

– základní školy: Praha a Středočeský kraj

Přínos pro zapojené školy:

– získání know-how od českých i zahraničních škol v oblasti zapojování ICT do výuky

– hrazená účast na mezinárodních akcích

– finančí podpora zapojené školy

– spolupráce se zahraničními odborníky v oblasti ICT (britská univerzita)

Termín pro zasílání žádostí: 25.1. 2013

Kontaktní osoba: Martina Nebeská – martina.nebeska@naep.cz

Formuláře a podrobnější informace naleznete zde.

  

Nákup a instalace interaktivní tabule – praktický leták

Dům zahraničních služeb vydává praktický leták pro školy o nákupu a instalaci interaktivních tabulí. Leták obsahuje 10 praktických rad a tipů, které mají pomoci školám při nákupu a instalaci interaktivní tabule. Leták také obsahuje příklady dobré praxe, jak lze tabuli využít v mezinárodních projektech eTwinning.

 

 

Leták je v češtině a je ke stažení zdarma zde.

Publikace vznikla jako výsledek činnosti evropské pracovní skupiny Interactive Whiteboard WG při organizaci European Schoolnet (EUN).  Více o činnosti DZS v síti EUN naleznete zde.

  

Prosincové číslo bulletinu Škola v síti právě vychází!

Jak bude vypadat třída budoucnosti? Jaké technologie se v ní budou využívat a jak s nimi budou žáci a učitelé pracovat?

V tomto čísle bulletinu Škola v síti přinášíme sérii článků na téma třída budoucnosti. Představíme vám reálnou třídu budoucnosti, která vznikla v sídle bruselské organizace European Schoolnet a která je od října otevřena všem evropským učitelům. Inovativnost tohoto prostoru nespočívá v samotné technologii, ale celkovém pohledu na proces učení, ve kterém iniciátoři akcentují samostatnou,tvořivou a badatelsky orientovanou práci žáků. Vytvořený koncept je inspirativnía lze jej snadno převzít a integrovat do výuky na jakékoli úrovni vzdělávání. Časopis je ke stažení zde .

Předchozí čísla bulletinu naleznete na webových stránkách.