Vyrazte s námi na další ročník oblíbeného eTwinningového maratonu

V týdnu od 18. do 22. listopadu 2013 proběhne další ročník oblíbeného eTwinningového maratonu. Tentokrát jeho podtitul zní „Místo, kde se nám bude žít lépe“ a vychází z Evropského roku občanů 2013.

Cílem letošního maratonu je zaměřit se na obce a města, ve kterých žijeme, popř. kde navštěvujeme školu, a vybrat zde místo, které je jakýmkoliv způsobem pro nás nevyhovující, nedostatečné, zanedbané apod. Toto místo potom s pomocí Žlutého s Modrého panáčka z loga eTwinningu a vámi vymyšleného kouzelného zaříkávadla změníte tak, aby se vám líbilo. Zda bude změna během maratonu i zrealizovaná, nebo jen navržená a popřípadě i prodiskutovaná s vedením obce již necháme na vás.

Vaším úkolem však bude vše řádně zdokumentovat, využít nejrůznější vám dostupné technologie a vše sdílet na společném webu http://maraton-2013.webnode.cz/. K těmto účelům jsou zde vytvořeny tzv. Padlety – prostory, kam může kdokoliv neregistrovaný vložit text, video, fotografii odkaz apod. Součástí webu je i blog, kam můžete napsat článek a vložit fotogalerii z celého průběhu maratonu ve vaší škole.

Máte-li eTwinningového partnera a chtěli byste jej do maratonu zapojit také, bude vítán. Na vás však bude jej o akci informovat a vysvětlit mu, co je jejím cílem. Budeme se pak těšit i na výstupy zahraničních škol vložené na Padlety.

Maraton bude organizován v jednom pracovním týdnu. Máte-li zájem se zapojit, vyplňte registrační formulář, kam kromě základních údajů uvedete i dny, které se vám pro uskutečnění akce hodí. Po ukončení registrace bude vytvořen harmonogram a vaše škola – váš tým, bude zařazen do dne, který navrhl.

Bližší informace společně s návodem, jak použít Padlet, vám na základě registrace odešleme nejpozději týden před jejím zahájením.

Registrovat se můžete zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Brabcová, ambasador eTwinning (i.brabcova@gmail.com)

Těšíme se na Vás!

  

Akreditovaný elearningový kurz pro učitele!

V průběhu listopadu bude zahájen další akreditovaný tříměsíční elearningový kurz eTwinning pro učitele, kteří se chtějí dále vzdělávat v realizaci projektů eTwinning a ICT nástrojích. A to alternativním způsobem z tepla svých domovů, na dálku ve virtuální třídě se slovenskými učiteli, vedené zkušenými tutory.

V průběhu kurzu si vyzkoušíte realizaci mezinárodního vzdělávacího projektu od úplného začátku. Seznámíte se s portálem eTwinning, budete si hledat projektového partnera, diskutovat o náplni a harmonogramu projektu. Seznámíte se s prostředím virtuální třídy Twinspace, naučíte se vkládat dokumenty, fotografie, videa. To vše pod vedením zkušených tutorů – ambasadorů eTwinning, kteří mají bohaté zkušenosti s realizací mezinárodních vzdělávacích projektů.

Po absolvování celého kurzu získají účastníci certifikát. Kurz je pořádán ve spolupráci s Jednotou školských informatiků. Kurz je pro učitele ZDARMA.

Chcete-li zažít něco nového, neváhejte a přihlaste se. Zaregistrovat se můžete zde. Do sdělení organizátorům napište heslo: elearning

  

eTwinning na Muzejní noci

V rámci Muzejní noci, která proběhla 14. 9. 2013 v Národní technické knihovně v Praze, zorganizoval eTwinningový tým workshop s názvem „ Patří moderní technologie do školy“?.

Návštěvníci z řad široké veřejnosti měli možnost seznámit se s eTwinningem, naučit se jeden praktický online nástroj (linoit.com) a podělit se o své názory na využívání moderních technologií ve školách.

Položili jsme návštěvníkům následující 3 otázky:

1)     Myslíte si, že by se ve škole měly používat moderní technologie (počítač, mobilní telefon, tablet apod.)?

2)     Jsou na věk moderních technologií žáci a učitelé připraveni?

3)    Používáte Vy nebo Vaše děti ve škole moderní technologie? Jak?

Podívejte se na internetové nástěnky linoit.com, co si myslí veřejnost o využívání ICT ve školách.

Nástěnka 1, Nástěnka 2, Nástěnka 3, Nástěnka 4, Nástěnka 5, Nástěnka 6, Nástěnka 7

O úspěchu celé akce svědčí následující fotografie.

Závěrem bychom chtěli poděkovat našim eTwinningovým ambasadorům, kteří se akce aktivně zúčastnili.

 

  

Národní podpůrné středisko pro eTwinning zahajuje sérii podzimních metodických seminářů eTwinning

Národní podpůrné středisko pro eTwinning zahajuje sérii podzimních metodických seminářů eTwinning

Metodické semináře eTwinning jsou určeny pedagogickým pracovníkům všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5 – 19 let. Semináře jsou zaměřeny na rozvoj dovedností v oblasti mezinárodní spolupráce žáků i učitelů v rámci Evropy. Připravují pedagogické pracovníky škol na realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Semináře probíhají prakticky v počítačových učebnách a každý účastník si vše zkouší přímo na PC. Všechny semináře jsou zdarma a konají se v různých částech ČR.

Seznam seminářů a online registraci naleznete na http://www.etwinning.cz/metodicke-seminare/