Mezinárodní spolupráce mezi mateřskými školami

   Znáte eTwinning – projekty mezinárodní spolupráce? Metodu, kdy děti vzděláváte atraktivně, ve spolupráci s kolegy ze zahraničí a třeba i s rodiči?

     Naše školky jsou v eTwinningu zapojeny už pár let. Projekt Money-Money-Money se věnoval finanční gramotnosti dětí. Cílem bylo nejen vést děti v posledním ročníku mateřské školy k plánování, systematické práci a cílevědomosti, ale také k trpělivosti. Součástí bylo také seznámení s vrstevníky ze sousedních zemí a jejich jazykem. Významným prvkem bylo zapojení rodičů, kteří pomáhali dětem nejen s domácími úkoly, ale také je vedli k hospodaření s vydělanými penězi a k samostatnosti.

    A jak celý projekt vznikl?  V říjnu 2021 se v Žilině konal Slovanský kontaktní seminář eTwinning a právě zde se setkalo 5 předškolních učitelek z Česka, Slovenska a Polska. V pracovní skupině vytvořily projekt Money-Money-Money a připravily jej k realizaci včetně podrobného harmonogramu. Princip byl jednoduchý – každá z pěti učitelek připraví jeden úkol pro děti, který budou moci splnit ve školce a druhý, domácí. Každé zapojené dítě potom bude mít možnost splnit 10 úkolů, za něž bude dostávat “peněžní” odměnu. Na konci si za své vydělané peníze zakoupí odměny. Projekt byl realizován na jaře 2022, vydařil se a v letošním roce získal také Evropský certifikát kvality. K úspěšné realizaci hodně pomohlo to, že se pracovní dream team učitelek na všem domluvil osobně, v klidu a pohodlí Slovanského kontaktního semináře.

Chcete se také podobného semináře účastnit? Učitelky mateřských škol zveme na česko-slovensko-polský seminář do Brna. Není zde nutná znalost angličtiny.

Kdy? 19.-21. října 2023

Téma: „(Digitální) wellbeing v mateřských školách: Zdravá rovnováha mezi online a offline světem“

Nabídneme odbornou přednášku od expertů na wellbeing, setkání s kolegy ze zahraničí, prostor pro tvorbu projektu, semináře a workshopy,  ale také kulturní program v Brně, včetně prohlídky města a slavnostní večeře.

Více informací a proklik k registracím najdete v našem článku: https://www.etwinning.cz/slovansky-seminar-vol-3-ceska…/

Ambasadorky Radka a Katka

  

POZOR, POZOR! Přesun starých TwinSpace !

Důležité: Pokud máte TwinSpace na staré platformě a chcete, aby byl přesunut na novou platformu, musíte vyplnit následující dotazník na stránkách ESEP do 30. září 2023.Pokud byl váš eTwinning projekt vytvořen po 1.7.2018, můžete požádat o migraci souvisejícího obsahu TwinSpace vyplněním tohoto dotazníku. Budete muset uvést:

  1. Název projektu
  2. URL TwinSpace
  3. Důvod migrace

Je potřeba pouze jedna žádost na jeden TwinSpace. Je důležité dodat také, že pouze projekty s migrovanými TwinSpaces budou mít nárok na přihlášení do soutěže eTwinning Prizes 2024 (projekty s cílem přihlásit se do soutěže eTwinning Prizes 2024 mají prioritu).

Pokud nezašlete žádost o přesunutí vašeho TwinSpace ze staré platformy do 30. září 2023, vaše staré TwinSpaces nebudou přesunuty na novou platformu. Přístup ke všem TwinSpaces na původním platformě eTwinning zůstane otevřený ještě několik měsíců: to umožní eTwinnerům dočasný přístup k materiálům na Twinspace.

Další postup:

Během října a listopadu budou požadované TwinSpaces přesunuty na novou platformu.

Po dokončení této migraci bude v druhé polovině listopadu k dispozici formulář pro přihlášení do soutěže eTwinning Prizes 2024.

Proč se nedojde k přesunu všech TwinSpaces?

Migrace všech TwinSpaces souvisejících s projekty vytvořenými po 1.7.2018 byla součástí plánu přechodu z původní platformy eTwinning na platformu European School Education. Jedná se celkem o 65 500 TwinSpaces.

Nicméně mnoho z těchto TwinSpaces obsahuje zastaralé informace, které by na nové platformě již nesloužily žádnému účelu a zbytečně by komplikovaly proces migrace dat, který se ukázal jako náročný.

Proto bylo rozhodnuto omezit migraci na TwinSpaces potřebné pro probíhající aktivity související s reportováním, propagací a diseminací aktivit nebo účastí v soutěži eTwinning Prizes 2024, aby se optimalizoval proces migrace a minimalizoval se tak možný dopad na aktivní projekty.

Prosíme členy projektů, kteří chtějí zachovat obsah svých TwinSpaces ze staré platformy, o vyplnění tohoto dotazníku do 30. září 2023!

Odkaz k článku na ESEP: https://school-education.ec.europa.eu/cs/node/959628

  

Akreditovaný elearningový kurz pro učitele

V polovině března 2014 bude zahájen další akreditovaný tříměsíční elearningový kurz eTwinning pro učitele, kteří se chtějí dále vzdělávat v realizaci projektů eTwinning a ICT nástrojích. A to alternativním způsobem z tepla svých domovů, na dálku ve virtuální třídě se slovenskými učiteli a zkušenými tutory.

V průběhu kurzu si vyzkoušíte realizaci mezinárodního vzdělávacího projektu od úplného začátku. Seznámíte se s portálem eTwinning, budete si hledat projektového partnera, diskutovat o náplni a harmonogramu projektu. Seznámíte se s prostředím virtuální třídy Twinspace, naučíte se vkládat dokumenty, fotografie, videa. To vše pod vedením zkušených tutorů – ambasadorů eTwinning, kteří mají bohaté zkušenosti s realizací mezinárodních vzdělávacích projektů.

Po absolvování celého kurzu získají účastníci certifikát. Kurz je pořádán ve spolupráci s Jednotou školských informatiků. Kurz je pro učitele ZDARMA.

Zaregistrovat se můžete zde. Do sdělení organizátorům napište heslo: elearning

  

Akreditovaný elearningový kurz pro učitele

V průběhu ledna 2014 bude zahájen další akreditovaný tříměsíční elearningový kurz eTwinning pro učitele, kteří se chtějí dále vzdělávat v realizaci projektů eTwinning a ICT nástrojích. A to alternativním způsobem z tepla svých domovů, na dálku ve virtuální třídě se slovenskými učiteli, vedené zkušenými tutory.

V průběhu kurzu si vyzkoušíte realizaci mezinárodního vzdělávacího projektu od úplného začátku. Seznámíte se s portálem eTwinning, budete si hledat projektového partnera, diskutovat o náplni a harmonogramu projektu. Seznámíte se s prostředím virtuální třídy Twinspace, naučíte se vkládat dokumenty, fotografie, videa. To vše pod vedením zkušených tutorů – ambasadorů eTwinning, kteří mají bohaté zkušenosti s realizací mezinárodních vzdělávacích projektů.

Po absolvování celého kurzu získají účastníci certifikát. Kurz je pořádán ve spolupráci s Jednotou školských informatiků. Kurz je pro učitele ZDARMA.

Chcete-li zažít něco nového, neváhejte a přihlaste se. Zaregistrovat se můžete zde. Do sdělení organizátorům napište heslo: elearning