Podzimní kolo hodnocení QL

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice vyhlašuje pro školy, které mají zaregistrován mezinárodní projekt eTwinning, podzimní termín udílení certifikátů Quality Label. Své žádosti můžete posílat do 12. září 2012.

Hodnocení koordinuje Národní podpůrné středisko a sestavuje k tomuto účelu komisi hodnotitelů, která se skládá z odborníků působících ve vzdělávání. Certifikát kvality umožňuje vytipovat projekty, které mohou ostatním učitelům sloužit jako vzor.O certifikát kvality „eTwinning Quality Label“ mohou žádat všechny projekty, které dosud toto ocenění nezískaly – tedy i ty, které neuspěly v minulém hodnotícím kole.

Pro zařazení projektu do hodnocení  je nezbytné vyplnit elektronickou žádost, která je k dispozici v sekci „Label“ na Vaší „Pracovní ploše“. Žádost o hodnocení si podává každý učitel zapojený do projektu.

Několik tipů pro zdárné vyplnění žádosti o QL:
1. Žádost si připravte předem ve Wordu. Na vyplnění žádosti totiž máte jen 20 minut a za tento čas byste nemuseli zvládnout napsat vše, co byste o své práci chtěli hodnotitelům sdělit. Nepoužívejte také diakritiku, zmenšujete tím povolený rozsah jednotlivých částí žádosti o QL.
2. Pečlivě na svém desktopu zkontrolujte, zda žádost byla odeslána – zobrazí se Vám to na Vaší pracovní ploše v sekci Mé projekty ve sloupci Certifikáty. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte kontaktovat pracovníky NSS, kteří prověří, zda Vaše žádost skutečně odešla.
3. Žádná informace není zbytečná. Vaše děti byly určitě z práce na projektu nadšené a společně s partnerem jste udělali kus práce. Hodnotitelé to ale nevědí, nebojte se o tom rozepsat. I zdánlivě nevýznamná aktivita může ovlivnit hodnocení
4. Výstupy jsou nezbytnou součástí projektu, bez nich nelze projekt hodnotit. Nezapomeňte na své blogy, webové stránky projektu i školy, videa, případně i články v regionálním tisku (televizi), kde jste měli možnost projekt prezentovat.
5. Spolupráce s partnerem. Popište co nejpřesněji, jak spolupráce probíhala.
6. Podpora kolegů a vedení školy. Pokud se Vám podařilo zapojit do projektu další kolegy, napište o tom. Na druhou stranu se nebojte napsat, že vás kolegové ani vedení školy nepodporovali, není to Vaše chyba a Váš projekt tím neztrácí na kvalitě.

Všem přihlášeným budeme držet palce!!

Výsledky budou zveřejněny na www.etwinning.cz 25. září 2012

  

Tradiční Letní dílna eTwinning v novém. Letos 20. – 23. srpna v Táboře.

Na letošní dílnu dojednáváme účast učitelů z Lotyšska a část dílny bude probíhat i v mezinárodním měřítku.

Budeme se zabývat metodickými i technickými aspekty projektu eTwinning. Společně budeme pracovat na Desktopu, hledat projektového partnera, zkusíme registraci projektu.

Vyzkoušíme si vlastní projektovou práci na Twinspace i další ICT nástroje vhodné pro práci na projektu eTwinning. Ukážeme si také, jak úspěšný projekt prezentovat.

Prakticky, u počítačů, pod vedením našich zkušených ambasadorů eTwinning, v příjemném prostředí a s dobrou náladou.
Dílna je vhodná především pro eTwinningové začátečníky, ale i pro ty zkušenější, do skupin budete rozděleni podle zkušeností s tvorbou projektů.

Očekáváme, že vaše práce na projektech bude i zážitkovou formou učení a tedy i zábavně a užitečně stráveným časem pro vás.
Po skončení dílny budete vědět vše potřebné k realizaci mezinárodních projektů a věříme, že se pustíte v novém školním roce do zajímavých reálných projektů.

Zde se můžete zaregistrovat

Podmínky účasti na Letní dílně eTwinning 2012:
Letní dílna je určena učitelům všech typů mateřských, základních a středních škol v ČR, kteří mají zájem pracovat na projektech eTwinning.
Účastníci budou vybráni ze všech zaregistrovaných a budou osloveni mailem do konce června 2011.
Účast na LD je hrazena z prostředků NSS včetně ubytování a stravování, účastníci si hradí pouze cestu do místa konání a zpět. Očekáváme účast po celou dobu trvání letní dílny, akce je založená projektové spolupráci od prvního seznámení týmů až po společnou prezentaci na závěr.

Výstupy z loňského ročníku LD naleznete zde.

  

Národní konference eTwinning – 11. – 12. května 2012, Most

Konference je otevřená zejména všem učitelům (MŠ,ZŠ,SŠ) z celé České republiky. Je určená také všem odborníkům a dalším pracovníkům v oblasti vzdělávání.  Konference je  největším českým setkáním všech, kteří se zbývají tvorbou mezinárodních vzdělávacích projektů online. Cílem konference je podpořit výměnu zkušeností mezi realizátory projektů eTwinning, prezentace příkladů dobré praxe a v neposlední řadě také umožnit všem účastníkům vyzkoušet si eTwinningové nástroje v praxi.
Konference bude zahájena 11. května 2012 ve 12,00 slavnostním plenárním zasedáním, kde budou předány certifi káty kvality i Národní ceny eTwinning za rok 2012. V další části programu proběhnou tematické workshopy.

Webové stránky konference, kde naleznete všechny potřebné informace a později i výstupy:  http://konference2012.webnode.cz/

Program konference naleznete:  zde

Na konferenci se můžete zaregistrovat již dnes zde

Výstupy z loňské konference v Praze naleznete na: http://etwinning2011.webnode.cz/.

  

Mezinárodní kontaktní seminář pro učitele MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ, Poděbrady, 19. – 21. dubna 2012

Datum: 19. – 21. dubna 2012

Věková skupina žáků: 3-7 ( MŠ a 1. a 2. třída ZŠ)

Zúčastněné země: ČR, Norsko, Portugalsko, Slovensko,, Lotyšsko a Polsko

Místo konání: Poděbrady

Jazyk semináře: angličtina

Srdečně zváni jsou všichni učitelé MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají zájem začít pracovat na mezinárodním vzdělávacím projektu online. Cílem semináře je umožnit osobní setkání zájemcům o etwinningová partnerství a motivovat je pro tvorbu projektů.

Seminář je pro vybrané účastníky zdarma, ubytování, stravování i konferenční poplatek jsou hrazeny z prostředků eTwinning.

Zájemci o účast na semináři v Poděbradech  se mohou registrovat zde.

Registrací na seminář nevzniká nárok na účastnické místo. Vybraní účastníci budou osloveni mailem.