Aktuální zpráva z Evropské konference eTwinning 2012! Česká republika má cenu za nejlepší projekt eTwinning 2012!!

Do  Berlína se sjelo na 500 účastníků z celé Evropy – učitelé, ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci i odborníci na problematiku vzdělávání. Dorazilo i 11 českých učitelů, jejichž projekty se dostaly do finálového kola hodnocení Evropských cen eTwinning 2012.

Konference byla zahájena ve 14,00 pozdravy ve všech evropských jazycích. S úvodními projevy vystoupili Xavier Prats Monné, zástupce ředitele Generálního direktorátu pro vzdělávání a kulturu a Anne Looney, výkonná ředitelka Národní rady pro kurikulum a hodnocení v Irsku. Oba projevy byly zaměřeny na hlavní téma konference – školní etwinningo vé týmy.

Nejvíce ale všichni očekávali vyhlášení Evropských cen eTwinning 2012. Vítězové jednotlivých kategorií již byli známi – a my jsme byli velmi pyšní na to, že ve věkové kategorii 12-15 zvítězil projekt ATOM karvinské ZŠ Majakovského, jehož českou koordinátorkou byla paní Eva Bauerová a spolu s ní se na projektu podílel pan ing. Miroslav Mitašík.Přehled všech vítězných projektů naleznete zde

Následovala novinka letošní konference – vyhlášení absolutně nejlepšího projektu eTwinning 2012. Všech šest vítězů jednotlivých cen s napětím očekávalo, které jméno projektu se skrývá ve žluté obálce, kterou otevřel Xavier Prats Monné, zástupce ředitele Generálního direktorátu pro vzdělávání a kulturu. K obrovské radosti české delegace se absolutním vítězem stal projekt ATOM s českou účastí.

http://conference2012.etwinning.net/