ZŠ – A guide to traditional ball games in Visegrad countries

Tento projekt měl zřejmý cíl, byl zaměřen na tělesnou výchovu, speciální míčové hry typické pro jednotlivé země tzv. Visegradské skupiny, osvojení si sportovní terminologie v různých jazycích a vrcholem celého projektu bylo týdenní setkání v Polsku. Tam si všichni účastníci zahráli tradiční míčové hry a setkali se s novými kamarády. Využili mezinárodní slovníček v reálných situacích, při míčových hrách.

Autor projektu: Vopatová Štěpánka, Základní škola Okružní 1235, Most

Věk zapojených žáků: 12-15

Partneři: Česká republika, Polsko, Maďarsko

Jazyk projektu: Angličtina, čeština, polština a maďarština

Cíle projektu: Cílem sportovně zaměřeného projektu bylo vybrat tradiční míčovou hru každé země, sepsat jednoduchá, ale přesná pravidla hry a přeložit je do angličtiny. Z klíčových slov všech uvedených míčových her společně vytvořit mezinárodní sportovní slovník.

Postup: Jednotlivé týmy představily sebe, své školy a města na Twinspace. Dověděly se informaci o existenci Visegradské skupiny států ze střední Evropy, které dosud spolupracují a mimo jiné podporují vzdělávací aktivity. Žáci zvolili jednu z tradičních míčových her své země a sepsali pravidla v anglickém jazyce, publikovali je na Twinspace, aby se s nimi mohli seznámit ostatní partneři. Z klíčových slov vytvořili žáci čtyřjazyčný slovník sportovních výrazů, který využili při týdenním sportovním setkání. Kromě míčových her zbyl čas na Olympijské soutěžní hry, výlet do Krakowa a poznávání dalších zajímavých míst, diskotéku s aktivitami typu ledolamky, které přispěly k velmi dobré atmosféře. Polský tým přijel za novými přáteli do Čech. Program jejich cesty byl zaměřený sportovně, ale také na poznávání významných českých památek v Praze.  V závěrečném hodnocení vyjádřily všechny týmy spokojenost, přestože musely občas překonávat různé nečekané překážky spojené s organizováním cest do partnerských zemí. Články o mezinárodním sportovním projektu se objevily v médiích a vzbudily pozornost a zájem veřejnosti.

Spolupráce: Sportovní hry předpokládají vzájemné setkání a poměření sil a sportovních dovedností. Setkání zúčastněných týmů se zásluhou úsilí koordinátorek uskutečnilo, žáci i koordinátoři se osobně poznali, zahráli si nové národní hry a prožili týden plný emotivních zážitků.

Předměty: Tělesná výchova, občanská nauka, anglický jazyk, mediální výchova, informatika

Využití ICT nástrojů: E-mail, Skype, chat, Word, Excel, Power Point, video, www.tripadvisor.com (slideshow, fotky, mapa)

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p44017

http://tradicionalballgames-etwinning.webnode.cz

Úspěchy projektu: Evropská jazyková cena Label 2011, Národní certifikát kvality, Evropský certifikát kvality