ZŠ – 1. Slovanský sborník

Projekt podporoval rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářství žáků základní školy, seznamoval je s národními autory sousední slovanské země. Podporoval tvůrčí psaní samotných žáků, rozvíjel jejich komunikační schopnosti, obohacoval slovní zásobu, rozšiřoval znalosti sousední země. Na základě ukázky z díla národního autora sousední země a emocí s ní spojených se žáci pokoušeli o vlastní tvorbu ve formě poezie, případně prózy. Výtvory žáků byly sestaveny do 1. slovanského sborníku, jehož výtisk se nachází v Národní knihovně i Knihovně Václava Havla.

Autor projektu: Vlastimil Špinka, Základní škola Václava Havla

Věk zapojených žáků: 11-15

Partneři: Česká republika, Slovensko

Jazyk projektu: Čeština, slovenština

Cíle projektu: Rozvíjení čtenářské gramotnosti (porozumění textu, pochopení jeho hlubšího významu) a vlastního uměleckého vyjádření (tvorba poezie, příp. prózy, převod textu pomocí ICT do vhodné grafické podoby). Posilování komunikačních dovedností (nácvik adekvátní, věcně a jazykově správné reakce v různých komunikačních situacích) a schopnosti rozumět slovanským jazykům.

Postup práce: Každá partnerská škola připravila výběr ukázek z národní literatury k jednotlivým ročním obdobím. Po jejich přečtení měli žáci na základě svého prožitku vytvořit vlastní text (poezii, příp. prózu). Následovala videokonference s partnerskou školou, na které žáci svá autorské díla prezentovali a vzájemně hodnotili. V rámci videokonferencí se žáci také navzájem seznamovali s běžným životem svých kamarádů, ale i hlavními charakteristikami jejich zemí. Součástí projektu byl také křest jednotlivých částí sborníku za přítomnosti starosty či dalších představitelů obce.

Spolupráce / inspirace: Projekt je inovativní především v tom, že zavádí nové metody rozvoje čtenářské gramotnosti. Kompiluje metody práce s cizojazyčným textem, posilováním emočního rozvoje žákovy osobnosti a podporou autorského psaní žáka. Umožňuje dosáhnout úspěchu i slabším žákům. Posiluje evaluační schopnosti žáků, rozvíjí jejich schopnost sebehodnocení. Projekt lze vhodným výběrem literárních ukázek snadno modifikovat a uzpůsobit různým věkovým skupinám žáků.

Předměty: Český jazyk a literatura

Využití ICT nástrojů:  e-mail, videokonference, textový editor, Word, PowerPoint, Windows Movie Maker, YouTube

Výstupy projektu:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p95128

Úspěchy projektu: Národní cena eTwinning 2014