FAQ

Obecné informace

Co je to aktivita eTwinning?

Aktivita eTwinning je Komunitou evropských škol. Učitelé ze zemí zapojených do této aktivity se mohou zaregistrovat a pomocí eTwinningových nástrojů (na portále a pracovní ploše) vyhledávat partnery, setkávat se s ostatními ve virtuálním prostředí, vyměňovat si nápady a zkušenosti z praxe, sdružovat se do skupin, rozšiřovat si znalosti v rámci připravených vzdělávacích akcí a zapojit se do internetových projektů.

Co je to eTwinningový projekt?

Projekt postavený na využití informačních a komunikačních technologií (ICT) mohou společně uskutečnit minimálně dvě školy ze dvou různých evropských zemí. Jelikož školy komunikují a spolupracují po Internetu, organizace projektu není náročná na administrativu, organizátoři nemohou získat žádné granty a účastníci se nemusí fyzicky setkat.

Co mohu v rámci aktivity eTwinning uskutečnit?

Pracovat můžete na jakémkoli tématu, na kterém se s partnerem shodnete. V rámci projektu by mělo být vyváženo používání ICT a výukové aktivity, v ideálním případě by měl odpovídat také vzdělávacím plánům v zemích škol zapojených do projektu.

Chci-li se do aktivity zapojit, musím být pokročilým uživatelem ICT?

Rozhodně ne! Jedním z cílů eTwinningu je zlepšit schopnosti učitelů při práci s ICT a zasadit se o to, aby se moderní technologie staly součástí každodenní výuky. Aktivita eTwinning má určitě co nabídnout uživatelům ICT na různých stupních pokročilosti.

Kdo se může do eTwinningu zapojit?

eTwinnigový projekt mohou uskutečnit dva či více učitelů, učitelské týmy nebo předmětové komise, knihovníci, ředitelé a studenti ze škol z celé Evropy. Spolupráce postavená na využívání ICT se může uskutečnit v rámci jednoho předmětu nebo může hranice jednotlivých předmětů překračovat.

Do aktivitu se mohou zapojit předškolní zařízení, základní, střední i vyšší střední školy (tj. žáci ve věku 3-19 let).

Jaké země jsou do eTwinningu zapojeny?

Do aktivity eTwinning jsou zapojeny všechny členské státy Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. Dalšími účastníky jsou: Chorvatsko, Island, Norsko, Švýcarsko a Turecko.

Registrace

Co následuje poté, co se zaregistruji do eTwinningu?

Po registraci obdržíte přihlašovací jméno a heslo umožňující přístup na vaši vlastní eTwinningovou plochu (tzv. „desktop“) – více viz „Nejčastěji pokládané dotazy ohledně eTwinnigových nástrojů“. Zde najdete celou řadu nástrojů, jejichž prostřednictvím můžete vyhledávat partnery, komunikovat s ostatními školami a zahájit práci na projektu.

Co následuje po zaregistrování eTwinningového projektu?

Přihlášený projekt získá vlastní prostředí „TwinSpace“, soukromé pracovní prostření na internetu. Jeho administrátory se stáváte vy a váš partner (případně partneři). Jako členy sem můžete přizvat své studenty. Obdržíte také certifikát eTwinning Label, která najdete na své pracovní ploše.

Jaký jazyk mám používat?

Pro zaregistrování na eTwinningovém portálu si můžete vybrat jakýkoli jazyk, jelikož všechny informace jsou přeloženy. Při popisu nápadů na budoucí projekt je však výhodnější použít některý z nejrozšířenějších jazyků (tj. angličtinu, francouzštinu či němčinu) nebo informace zadat ve více jazycích. Tyto texty překládány nejsou, proto ostatním školám usnadněte porozumění.

Jsem zaregistrován, ale ve vyhledavači TwinFinder nemohu svoji školu najít. Jaký je důvod?

To je v pořádku! Úkolem vyhledavače TwinFinder je nabízet vám potenciální partnery, proto se ve výsledcích hledání neobjeví žádná škola z vaší země (tedy ani vaše vlastní). Chcete-li se přesvědčit, že vaše škola byla zařazena do databáze, podívejte se na eTwinningovou mapu.

Jak mám svůj projektu zaregistrovat?

Partnerskou školu přidejte do sekce „Moji potenciální partneři“. Vedle jména vybrané školy poté klikněte na ikonu „Zaregistrujte své partnerství“ a vyplňte formulář. (Upozornění: formulář vyplňuje pouze jeden z partnerů.) Po odeslání formuláře obdrží váš partner výzvu k přijetí či odmítnutí vaší nabídky. (Pro tento krok je třeba, aby se přihlásil na portálu a na své pracovní ploše postupoval podle uvedených instrukcí.) Pokud nabídku přijme, informace o partnerství bude zaslána národním podpůrným střediskům v obou zemích. Ta mají sedm dnů na to, aby projekt schválila či zamítla. Jakmile obdržíte zprávu o jejich souhlasu, můžete začít na projektu pracovat.

Chcete-li do svého projektu zapojit více partnerů, postupujte stejně. Nevyplňujte však formulář nutný pro založení nového partnerství, pouze nové partnery přidejte do již existujícího projektu.

Je možné zapojit se současné do více projektů?

Ano, ale tento svůj záměr musíte oznámit při registraci své školy. V příslušné kroku registračního procesu označte políčko „Možnost několika eTwinningových projektů“.

Se svým partnerem bychom chtěli zaregistrovat další projekt. Jak máme postupovat?

Chcete-li v již existujícím partnerství zaregistrovat nový projekt, pak jděte do sekce „Profil“, klikněte na políčko „Změny v projektu/projektech“ a poté na políčko „Přidat“. Nový projekt přidáte pomocí online formuláře. Upozornění: Pokud na svém předchozím projektu již nepracujete, můžete ho v této sekci oficiálně uzavřít.

Vyhledávání partnerů

Jak najdu pro svůj projekt partnery?

Na své pracovní ploše použijte vyhledavač „TwinFinder“. Můžete zde kombinovat jednotlivá vyhledávací kritéria a omezit tak počet výsledků hledání. Školy kontaktujte prostřednictvím „Chatu“ nebo „Fóra pro vyhledávání partnerů“, kam můžete vkládat výzvy či odpovídat na zprávy ostatních.

TIP: Pokud navazujete kontakt s potenciálními partnery, určitě pište své zprávy v některém z běžně používaných jazyků (tj. angličtině, francouzštině či němčině) nebo je uveďte v vícejazyčné verze.

Kolik partnerů se může zúčastnit jednoho projektu?

Počet partnerů v projektu není nijak omezen. Buďte však při stanovování počtu zúčastněných škol opatrní, mohlo by se stát, že ztratíte přehled o všech probíhajících aktivitách.

Kde mohu vidět seznam škol z mé země, které jsou to eTwinnigu zapojeny?

Na eTwinningové mapě si vyberte svoji zemi a objeví se vám seznam zaregistrovaných škola a přehled projektů, do kterých jsou školy za vaší země zapojeny.

Vzájemná spolupráce

Co je to prostředí TwinSpace?

Prostředí TwinSpace mohou školy využívat pro společnou práci na projektu. Každý projekt získá své vlastní prostředí TwinSpace, které je partnerům přístupné z pracovní plochy a přizvaným účastníkům z hlavní stránky eTwinningového portálu.

V prostředí TwinSpace najdete celou řadu nástrojů pro spolupráci a komunikaci. Patří mezi ně např. soukromá chatovací místnost přístupná každý den po celých 24 hodin (vaši žáci mohou tedy v bezpečném internetovém prostředí chatovat se svými partnery i po vyučování), emailová schránka, fóra a kalendář. Ve složkách a archivech souborů si zde také mohou účastníci projektu ukládat různé materiály a učitelé i žáci mohou prostředí TwinSpace využívat pro výměnu informací.

Partneři v projektu se automaticky stávají administrátory prostředí TwinSpace. Mohou sem přizvat žáky a také další učitele a kolegy. Máte také možnost některé z přizvaných účastníků povýšit na administrátory (pokud například chcete, aby vaši žáci byli sami zodpovědní za uspořádání celého prostředí a ukládání jednotlivých položek).

Jak se dostanu do prostředí TwinSpace přiděleného mému projektu? Jak se sem dostanou studenti?

Jako partner v projektu se do prostředí TwinSpace dostanete ze své pracovní plochy („desktop“). Vaši studenti mají do prostředí přístup přímo z webových stránek www.etwinning.net, kde zadají své uživatelské jméno a heslo.

Jaké jazyky mám v rámci projektu používat?

Volba je na vás, záleží, jak se dohodnete s partnerem (případně s partnery). Informace o eTwinningovém portálu a příslušných nástrojích jsou k dispozici ve 21 jazycích (pozn.: mateřský jazyk může vašim studentům usnadnit orientaci v prostředí TwinSpace).

Spolupracoval jsem na projektu s partnerskou školou. Z neznámého důvodu byly naše kontakty přerušeny a na své e-mailové zprávy nedostávám žádné odpovědi. Jak mám postupovat?

Pokuste se s partnerskou školou navázat kontakt různými komunikačními kanály (tedy ne pouze e-mailem, ale také telefonicky či faxem)a zjistit, co se stalo. Buďte trpěliví: komunikace mohla být přerušena z několika důvodů (prázdniny, náročné zkouškové období, nemoc apod.). Snažte se situaci partnera pochopit, budete tak moci spolupráci snáze obnovit. Pokud však přesto v navazování kontaktu úspěšní nejste, obraťte se na své NSS a požádejte o pomoc jeho pracovníky.

Technické otázky

Zapomněl jsem své heslo. Jak mám postupovat?

V přihlašovací části na hlavní stránce eTwinnigového portálu klikněte na políčko „Zapomněli jste své heslo?“. Uveďte e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci, a klikněte na „Odeslat“. Své přihlašovací údaje, včetně nového hesla, obdržíte e-mailem.

Jeden z mých žáků zapomněl své heslo pro přístup do prostředí TwinSpace. Jak mohou tuto informaci znovu získat?

Jestliže jste použili e-mailovou adresu žáka, když jste ho zvali k členství v prostředí TwinSpace, klikněte na políčko „Zapomněli jste své heslo?“ a uveďte tuto adresu. Žák obdrží e-mailem nové heslo. Pokud jste použili fiktivní adresu, musíte žáka do prostředí TwinSpace přizvat znovu.

TIP: Založte si zvláštní složku, ve které budete mít uložena uživatelská jména a hesla studentů, které jste přizvali do prostředí TwinSpace.

Snažili jsme se v profilu naší školy změnit jméno a údaje o kontaktní osobu. Nyní se nemůže přihlásit ani naše původní, ani nová kontaktní osoba. Jak máme postupovat?

Své přihlašovací údaje získáte, kliknete-li na políčko „Zapomněli jste své heslo“ v přihlašovací části portálu. Postupujte stejně, jako v situaci, kdyzapomenete heslo.

V původní škole již nepracuji. Jak mám odstranit své jméno z portálu?

Pokud již ve škole nepracujete, přihlaste se na portálu, na své pracovní ploše jděte do sekce „Profil“ a zde deaktivujte svůj účet. Vaše jméno bude ze seznamu odstraněno.

Přestoupil jsem na jinou školu a chtěl bych svůj profil převést pod její jméno.

Pokud jste začal působit na jiné škole, nejprve deaktivujte svůj profil vedený pod jménem původní školy a poté si vytvořte další pod novou školou. Na pracovní ploše postupně klikejte na políčka: Profil/Změny profilu/Změny v profilu školy.

Kde najdu více informací o eTwinningových nástrojích?

Na své pracovní ploše si přečtěte oddíl s názvem „Nejčastěji pokládané dotazy ohledně eTwinningových nástrojů“!

Ocenění

Co je to certifikát eTwinning Label?

Certifikát eTwinning Label získávají všechny projekty, které schválí národní podpůrná střediska v zemích škol, které jsou zapojeny do projektu. Školy obdrží certifikát eTwinning Label nejpozději jeden týden po zaregistrování svého nového partnerství.

Co je to Certifikát kvality?

Certifikát kvality je udělován na úrovni jednotlivých států. Zatímco certifikát eTwinning Label získávají partneři automaticky, pokud je jejich projekt schválen, o Certifikát kvality musí zažádat. Pokud jste uskutečnili úspěšný projekt a jste přesvědčeni, že by si zasloužil získat Certifikát kvality, vyplňte na své ploše v sekci „Label“ příslušný formulář. Vaše národní podpůrné středisko vaši žádost posoudí. Máte-li zájem o podrobnější informace, klikněte zde.

Co je to Evropský certifikát kvality?

Evropský certifikát kvality je udělován na celoevropské úrovni. Pokud vaše a minimálně jedna další partnerská škola (je-li v projektu partnerů více) získaly Certifikát kvality, získáváte automaticky také Evropský certifikát kvality. Od října 2009 bude evropský certifikát kvality udělován pouze jednou ročně.

Co jsou to eTwinningové ceny?

Evropské eTwinnigové ceny mohou získat školy, které uskutečnily vysoce kvalitní eTwinningové projekty. Soutěž o ceny probíhá ve třech věkových kategoriích: 4-10 let, 11-15 let a 16­-19 let. Přihlášky jsou přijímány na podzim a přihlásit je možné projekty uskutečněné v uplynulém roce. Vítězové přebírají ceny v rámci každoroční konference aktivity eTwinning na jaře roku následujícího.

Ceny aktivity eTwinning se udělují také na úrovni jednotlivých států. Informace o cenách ve vaší zemi získáte od pracovníků svého národního podpůrného střediska.

Akce

Co jsou to metodické semináře? Jak se jich mohu zúčastnit?

Informace o eTwinningových metodických seminářích najdete na webových stránkách aktivity eTwinning. Workshopy organizují jednotlivé evropské země a jejich cílem je představit eTwinningové projekty dalším učitelům a pomoci jim nalézt zahraniční partnerskou školu.

Pokud máte zájem zúčastnit se některého z workshopů, kontaktujte své NSS a požádejte o více informací.

Co je to konference aktivity eTwinning?

Konference aktivity eTwinning se koná každý rok na jaře (v únoru či březnu). Účastníci zde diskutují o minulosti i budoucnosti eTwinningu a organizátoři úspěšných projektů na slavnostním ceremoniálu přebírají eTwinningové ceny.

Jednotlivé země na konferenci reprezentují zástupci, které vybírají národní podpůrná střediska.